en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Zarobki w Bluerank – nasze widełki wynagrodzeń

Aktualny artykuł z tabelami płac na 2024 rok znajdziesz tutaj

Kwestia jawności zarobków jest obecnie jednym z najgorętszych tematów wśród przedstawicieli działów HR, a także osób, które aktywnie poszukują pracy. Ci pierwsi mierzą się z wyzwaniem dostosowywania możliwości firmy do otoczenia i jego wymagań, drudzy natomiast uznają, że jeśli pracodawca jest uczciwy i dba o swoich pracowników, to wiedza dotycząca wynagrodzeń, powinna być dla każdego kandydata dostępna od ręki. Na bazie tych oraz podobnych dyskusji, postanowiliśmy dołączyć do grona firm, które takich informacji dostarczają, w związku z czym upubliczniliśmy zarobki w Bluerank. Jak i dlaczego to zrobiliśmy?

Ujawnienie widełek zarobków w Bluerank – jak się do tego przygotowaliśmy?

Na przełomie 2018 i 2019 roku, toczyła się u nas szeroka dyskusja na temat upubliczniania wynagrodzeń w redagowanych przez nas ogłoszeniach o pracę. Mieliśmy wiele przemyśleń dotyczących samego procesu – począwszy od sprawdzania statystyk dotyczących tego, jak skuteczne są ogłoszenia zawierające informacje o zarobkach w stosunku do pozostałych publikacji, przez kwestie konkurencyjności wynagrodzeń na rynku pracy, skończywszy na tym, co najważniejsze, czyli wcześniejszej informacji, skierowanej do osób już zatrudnionych w Bluerank. To między innymi ich potrzeba większej jawności zarobków, napędziła naszą dyskusję.

Od koncepcji przeszliśmy do czynu, czego efektem były szeroko zakrojone prace nad zbudowaniem bluerankowej siatki wynagrodzeń. Każdy z szefów działów, w oparciu o opis stanowisk i odpowiedzialności pracowniczej, miał stworzyć wzór widełek w swoim dziale. Następnie zostały one skonsultowane z działem HR oraz uspójnione na poziomie całej organizacji w taki sposób, by uniknąć nieuzasadnionych rozbieżności.

Efektem dwumiesięcznej pracy było powstanie tabel z wynagrodzeniami w Bluerank:

Widełki wynagrodzeń w Bluerank w 2019 roku - działy projektowe
Widełki wynagrodzeń w Bluerank w 2019 roku – działy projektowe

Widełki wynagrodzeń w Bluerank w 2019 roku - działy wsparcia

Widełki wynagrodzeń w Bluerank w 2019 roku – działy wsparcia

Podane w tabelach widełki wynagrodzeń odnoszą się do kwot brutto, w ujęciu pensji podstawowej. Dodatkowo wszyscy mamy możliwość wypracowania premii za realizowane projekty, która wypłacana jest jako dodatek na koniec roku kalendarzowego. Na tę premię przeznaczono do 5% przychodów firmy.

Dlaczego zdecydowaliśmy się ujawnić zarobki w Bluerank?

Powody, dla których rozpoczęła się u nas dyskusja na temat ujawniania wynagrodzeń, można podzielić na dwie kategorie:

1. Czynniki wewnętrzne

W naszej organizacji dążymy do zachowania jak największej transparentności między działaniami na wszystkich szczebli organizacji. Wierzymy, że otwarta komunikacja oraz szczera informacja na temat realizowanych projektów i zadań, pozwala nam zbudować większe zaangażowanie i identyfikację pracowników z firmą. Wobec napływających do nas głosów, mówiących o potrzebie poznania realiów wynagrodzeń w obrębie danych stanowisk, postanowiliśmy stworzyć siatkę wynagrodzeń w Bluerank.

2. Czynniki zewnętrzne

O czynnikach zewnętrznych wspominaliśmy już powyżej. Pierwsze refleksje dotyczące upubliczniania zarobków spływały do nas z rynku. Na bazie obserwacji zmieniających się trendów w rekrutacji, coraz częstszych dyskusji pod postami z konkretnymi ofertami pracy, a także opinii ekspertów z branży HR, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom otoczenia.

Jawne widełki wynagrodzeń – realne korzyści dla firmy

Wierzymy, że upublicznienie zarobków w Bluerank, pozwoli nam na osiągnięcie kilku ważnych celów, przytoczonych już przez Macieja Gałeckiego (CEO Bluerank) w jednym z jego artykułów dotyczących tego tematu:

1. Pozyskiwanie uwagi kompetentnych specjalistów

Chcemy szanować czas obu stron procesu rekrutacji. Informacja o realnych do osiągnięcia zarobkach, zestawiona z naszymi oczekiwaniami oraz opisem obowiązków, pozwala szybciej i sprawniej wyłonić najlepszych kandydatów do pracy na danym stanowisku. Doświadczenie pokazuje nam, że kompetentni specjaliści nie chcą rozmawiać o niekonkretnych ofertach. 

2. Pozyskanie zainteresowania tych, którzy mogliby aplikować na stanowisko inne, niż to, na które aktualnie rekrutujemy

Polityka naszej firmy w zakresie rekrutacji jest otwarta. Choć posiadamy sprecyzowane potrzeby odnośnie poszukiwanych osób, nie zamykamy się na rozmowy z innymi, potencjalnie pasującymi do naszej organizacji talentami. Jawne zarobki w Bluerank mogą rzucić nowe światło osobom poszukującym pracy. 

3. Uświadomienie możliwości rozwoju i ścieżki kariery

Publiczne widełki wynagrodzeń są nieodłącznym elementem siatki stanowisk, która dzięki temu łatwiej trafia do odbiorców. Analizując poszczególne pola, można zobaczyć, jak wiele możliwości rozwoju oferują poszczególne działy naszej firmy – co ważne, nie ograniczamy się tylko do stanowisk juniorskich i awansów na specjalistę. Także doświadczone osoby mają możliwość kolejnych zmian stanowiskowych i przejmowania nowych obszarów odpowiedzialności. W Bluerank „sky is the limit”!

4. Bycie przykładem dla innych

Ambicją zapewne każdej firmy jest bycie przykładem w swojej branży. Podobne cele mamy również my, stąd zdecydowaliśmy się na pierwszy krok i ujawnienie zarobków w branży digital marketingu w Polsce. Wierzymy, że skoro nasza organizacja mogła podzielić się swoimi danymi, inne również z czasem otworzą się na te informacje, na czym finalnie zyskają osoby, które aktywnie poszukują pracy.

Rozpoczęcie rozmów dotyczących zarobków w Bluerank, pozwoliło nam toczyć szereg dyskusji na ten i inne, nie tylko HR-owe tematy, na wielu poziomach organizacji. Konwersacje na Linkedinie, Facebooku czy rozmowy podczas spotkań branżowych, pokazują nam, że temat niewątpliwie jest interesujący, niekiedy niejednoznaczny, a często również inspirujący. Potwierdza to nasze przekonanie: warto rozmawiać. Nawet na te, z pozoru trudne tematy, które związane są z wynagrodzeniami.

Z pewnością nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w kwestii dzielenia się swoją wiedzą na temat jawności zarobków w digital marketingu. Wciąż zbieramy informacje związane z tym, jak u nas zmieniła się efektywność działań rekrutacyjnych po dodaniu do ogłoszeń widełek wynagrodzeń.

W przyszłości mamy nadzieję wrócić z kolejnymi ciekawymi danymi, a także realizować inne HR-owe projekty z myślą o naszych pracownikach oraz tych, którzy chcieliby się nimi stać.  Najbliższymi działaniami będzie aktualizacja widełek wynagrodzeń na początku 2020 roku,  a także wnioski z analiz dotyczących prowadzonych rekrutacji. Dodatkowo warto zaznaczyć, że siatka wynagrodzeń jest ściśle skorelowana z naszymi opisami stanowisk pracy  i odpowiedzialności w ramach konkretnego obszaru. Na tym polu cały czas się rozwijamy i również chętnie podzielimy się doświadczeniami, w ramach kolejnych artykułów. Zachęcamy do śledzenia informacji udostępnianych przez Bluerank.

Więcej o naszych ofertach pracy dowiesz się na: www.bluerank.pl/kariera 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: