en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Właścicielem i operatorem Serwisu jest:
Bluerank Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 87
92-332 Łódź

NIP: 7272725703
REGON: 100525573

Spółka Bluerank Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 306691, kapitał zakładowy 100 000 PLN.