en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. Wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Portalu.
 3. Informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I. Postanowienia ogólne

Administrator.

Pojęcia używane w Polityce prywatności.

Zabezpieczenie danych osobowych.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych.

Prawo sprzeciwu.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Anonimowość.

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania.

Część II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu.

Kontakt z nami poprzez chat.

Marketing.

Kariera.

Newsletter.

Brief.

Wydarzenia.

Szkolenia.

Zgłoszenie tematu na blog.

Asystent Google.

Część III. Informacje o plikach cookies

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy.

Rodzaje plików cookies.

Jak usunąć pliki cookies.

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies.

Część I. Postanowienia ogólne

 §1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Bluerank sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 306691, NIP 727-272-57-03, REGON 100525573. Kapitał zakładowy Administratora wynosi 100 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz się z nami skontaktować:
  • listownie: ul. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź;
  • e-mailem na adres: [email protected];
  • telefonicznie pod numerem: 42 632 33 21.
 4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, p. Dominika Lubasza, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub nr telefonu: +48 509 824-632.
 5. W przypadku, gdy wypełniasz nasz brief i jesteś zainteresowany usługami świadczonymi przez Full Stack Experts sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wówczas administratorem Twoich danych osobowych będzie także ta spółka.

 §2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Serwis – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem bluerank.com.
 2. Polityka – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz.
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
  • możesz dokonywać ich sprostowania;
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO;
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

§7

Anonimowość

Masz możliwość korzystania z usług udostępnionych w Serwisie w sposób anonimowy.

§8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie bluerank.com oraz w naszej siedzibie.

Część II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§9

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
  • na podstawie Twojej dodatkowej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu ofert usług świadczonych przez nas lub naszego partnera Prowly.com sp. z o.o. – za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu, jak również poprzez analizę, czy czytasz wysyłane do Ciebie oferty oraz w jakim zakresie.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz wysyłanie ofert oraz analizowanie czy czytasz wysyłane oferty oraz w jakim zakresie.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu;
  • dostawcom usług związanych z przygotowaniem oferty – w zakresie zapytania o naszą ofertę;
  • kurierom oraz poczcie;
  • na podstawie Twojej dodatkowej zgody, naszemu Partnerowi – Prowly.com sp. z o.o. w celu marketingowym, opisanym w punkcie a.2) tego paragrafu. Wówczas administratorem Twoich danych będzie Prowly.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 71 lok. 1, 02-549 Warszawa, (KRS: 0000462787), której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 15 500 zł, NIP: 5213649218.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
  Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§10

Kontakt z nami poprzez chat

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość i możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcy narzędzi do prowadzenia rozmowy w formie chatu na naszej stronie;
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 8. Czy przekażemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§11

Marketing

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Budowania naszego wizerunku w mediach poprzez przekazywanie informacji prasowych dziennikarzom, przedstawicielom mediów i influencerom.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?
  • Imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę redakcji lub Twojego bloga, lub kanału w social media.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
  • Pozyskaliśmy je z publicznie dostępnych źródeł tj. np. z stron internetowych, portali branżowych. Informacje na temat konkretnego źródła pozyskania danych uzyskasz kontaktując się z nami.
 6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Jest nim przekazywanie do dziennikarzy i przedstawicieli mediów, jak i influencerów materiałów prasowych informujących o podejmowanych przez nas działaniach, w tym z zakresu CSR, inicjowanych kampaniach społecznych, organizowanych przez nas wydarzeniach i naszej bieżącej działalności oraz na budowaniu wizerunku i marki Bluerank za pomocą mediów.
 7. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Prowly Sp. z o.o., dostarcza nam narzędzi do wysyłania materiałów prasowych;
  • GetResponse Sp. z o.o., dostarcza nam narzędzi do wysyłania materiałów prasowych.
 8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas realizacji przez nas naszego prawnie uzasadnionego interesu, który opisaliśmy powyżej, ale nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 9. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, które wywoła wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie wpłynie na Twoją sytuację?
  • Nie.
 10. Co możesz zrobić, jeżeli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane i kontaktowali się z Tobą?
  • Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Wystarczy, że klikniesz w link znajdujący się w wiadomości wysłanej do Ciebie. Jeżeli będziesz chciał wyrazić taki sprzeciw później, to napisz do nas na wyżej podany e-mail lub kliknij w link znajdujący się w każdej wiadomości, którą od nas otrzymasz. Nie musisz podawać nam powodów, dla których wyrażasz sprzeciw.
 11. Co zrobić jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami?

§12

Kariera

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczysz. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas.
 2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  • Podstawą przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę/o staż/o praktykę/zlecenia/o dzieło jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na poszukiwaniu pracowników/współpracowników/stażystów/praktykantów oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika/współpracownika/stażysty/praktykanta, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 3. Jakie masz prawa?
  • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Jakie dane będziemy przetwarzać?
  • Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzane w oparciu o przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Wyłącznie osobom upoważnionym -pracownikom, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania rekrutacji.
  • agencjom rekrutacyjnym oraz podmiotom prowadzącym portale rekrutacyjne,
  • podmiotom prowadzącym portale społecznościowe,
  • Urzędowi Miasta Łodzi,
  • Podmiotom dostarczającym oprogramowanie, z których korzystamy,
  • Podmiotom zapewniającym możliwość korzystania ze skrzynki mailowej,
  • Dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez nas.
 6. Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 8. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, które wywoła wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie wpłynie na Twoją sytuację?
  • Nie.
 9. Co możesz zrobić, jeżeli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane i kontaktowali się z Tobą?
  • Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 10. Co zrobić jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami?
  • Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, link: https://uodo.gov.pl/

§13

Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Marketingowym, polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, w tym wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail lub sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Promowanie naszych usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji handlowej oraz doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • prowadzenia marketingu,
   • wysyłki newsletterów.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§14

Brief

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Analizy Twoich potrzeb i zdefiniowania celów biznesowych oraz zaproponowania Ci na tej podstawie optymalnej oferty współpracy;
  • na podstawie Twojej dodatkowej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu ofert usług świadczonych przez nas lub naszego partnera Prowly.com sp. z o.o. – za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu, jak również poprzez analizę, czy czytasz wysyłane do Ciebie oferty oraz w jakim zakresie.
 2. Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w przedstawić Ci skrojonej na miarę oferty współpracy.  
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na przesłanie oferty przez nas lub przez naszego partnera, podstawą przetwarzania będzie również: Art .10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • analiza Twoich potrzeb i konieczność zdefiniowania Twoich celów biznesowych, celem przedstawienia Ci dopasowanej i uwzględniającej Twoje potrzeby oferty współpracy, a docelowo, zawarcie z Tobą umowy;
  • prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie 1.b) tego paragrafu.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • Dostawcom usług związanych z przygotowaniem oferty – w zakresie zapytania o naszą ofertę;
  • Dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu;
  • Na podstawie Twojej dodatkowej zgody, naszemu Partnerowi – Prowly.com sp. z o.o. w celu marketingowym, opisanym w punkcie a.2) tego paragrafu. Wówczas administratorem Twoich danych będzie Prowly.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 71 lok. 1, 02-549 Warszawa, (KRS: 0000462787), której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 15 500 zł, NIP: 5213649218.
  • Jeżeli w briefie wskazałeś, że jesteś zainteresowany licencją GA360, Optimize 360 lub GMP, a także wówczas, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera od Full Stack Experts sp. z o.o., to administratorem Twoich danych osobowych w tym zakresie będzie Full Stack Experts sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź (KRS: 0000804760), której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Łódzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000 zł, NIP: 7272838896. Zapoznaj się także z polityką prywatności tej spółki. Linkujemy do niej w formularzu briefu.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
  Przez czas:
  • potrzebny na przeprowadzenie przez nas badania Twoich potrzeb, stworzenie oferty i prowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia umowy;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§15

Blueffect

 1. Jakie prawa Państwu przysługują?
  • W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe:
   • macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,
   • możecie Państwo dokonywać ich sprostowania,
   • możecie Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajduje się tutaj,
   • macie Państwo prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. Co zrobić, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem?
  • W takiej sytuacji możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Pod tym adresem znajduje się strona internetowa tego organu https://uodo.gov.pl/
 3. Po co nam Państwa dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielania odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące webinaru/eventu.
  • Zawarcia oraz wykonania umowy o Państwa bezpłatny/płatny udział w webinarze/evencie.
  • Wysyłania do Państwa newslettera, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na jego otrzymywanie.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli kontakt przed zawarciem umowy o udział w webinarze oraz jej wykonanie.
  • Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie wysyłania do Państwa newslettera. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami lub kliknij w link w newsletterze służący do wycofania zgody.
 5. Komu przekażemy Państwa dane?
  • Dostawcy narzędzi do obsługi webinaru.
  • Dostawcy narzędzia do wysyłania newslettera.
 6. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
  • Przez czas trwania umowy o Państwa udział w webinarze oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń. W zakresie wysyłania newslettera dane będziemy przetwarzali do czasu wycofania przez Państwa zgody na jego otrzymywanie albo podjęcia przez nas decyzji o zakończeniu wysyłania newsletterów.
 7. Czy będą wobec Państwa podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym w efekcie profilowania?
  • Nie.

§16

Szkolenia

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Realizacji usługi szkolenia zgodnie z postanowieniami umowy – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • Wystawienia certyfikatów i zaświadczeń – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Dochodzenia roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Ustalenia menu podczas szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie przeprowadzić szkolenia.
 4. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, prawnym, pocztowym i kurierskim.
 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas:
   • 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zostało przeprowadzone szkolenie – dla celu realizacji szkolenia
   • 6 lat od dnia zakończenia szkolenia lub do chwili złożenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych –certyfikaty
   • 6 lat liczone od dnia zakończenia współpracy – dotyczy dochodzenia roszczeń.
   • Informacje dotyczące diety, tylko do czasu przeprowadzenia szkolenia.

§17

Zgłoszenie tematu na blog

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Umożliwienia Ci przekazania nam informacji o tematach, o których chciałbyś przeczytać na naszym blogu, czyli w celu marketingowym.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł zasugerować nam, o czym chciałbyś przeczytać na naszym blogu.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Działania marketingowe, polegające na badaniu zainteresowań naszych potencjalnych klientów oraz na budowaniu naszego wizerunku i propagowaniu idei dzielenia się wiedzą, poprzez umożliwienie Ci posiadania realnego wpływu na informacje pojawiające się na naszym blogu.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu na naszej stronie;
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas. 
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

§18

Asystent Google

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielenia Ci informacji na temat kariery zawodowej w Bluerank z wykorzystaniem wirtualnego asystenta.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez przetwarzania Twoich danych nie będzie możliwe jednak udzielenie Ci informacji z wykorzystaniem wirtualnego asystenta.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Udzielanie informacji na temat kariery zawodowej w Bluerank z wykorzystaniem wirtualnego asystenta.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Spółkom z grupy Google;
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas potrzebny na udzielenie informacji z wykorzystaniem wirtualnego asystenta.
 8. Czy przekażemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Część III. Informacje o plikach cookies

§19

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • Konfiguracji serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
  • Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;
  • Uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez:
   • zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas, jako zarządzający stroną.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

§20

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

§21

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§22

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł skorzystać z formularza kontaktowego lub przesłać nam swojej kandydatury na stanowisko pracy.

§23

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
  • Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta);
   • w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
  • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
  • Blip.pl [administrator cookies: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie];
   • w celu wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu oraz w celu zalogowania do Serwisu za pomocą portal społęcznościowych.
  • Linkedin.com [administrator cookies: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085];
   • w celu analitycznym i statystycznym związanym z danymi gromadzonymi w ramach usług świadczonych przez LinkedIn, w szczególności zamieszczonych na profilu LinkedIn. Dzięki ww. informacjom uzyskamy statystyki dotyczące użytkowników Serwisu, w tym możemy uzyskać informację na temat branży, której są oni przedstawicielami.
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.