en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Wstęp do projektowania w agencji Customer Journey: Brief projektowy jako początek procesu kreatywnego

Agencja oferująca kompleksowy zakres usług reklamowych w mediach cyfrowych to rzadkość. Jednak w świadomie realizowanym marketingu, to właśnie model agencji Customer Journey staje się pierwszym wyborem. Dlaczego? Ponieważ pozwala w pełni wykorzystać potencjał usług i technologii. 

Spis Treści:

 1. Dlaczego design ma znaczenie  
 2. Czym jest proces projektowy  
 3. Brief jako początek procesu projektowego 
 4. Jak tworzyć brief projektowy 
 5. Dlaczego brief jest ważny 
 6. Brief projektowy – co powinien zawierać? 

Dlaczego design ma znaczenie  

W czasach nowej ery mediów cyfrowych, design jest nieodłącznym elementem ścieżki zakupowej klienta. Obecnie każdy projekt musi być nie tylko funkcjonalny, ale również wizualnie atrakcyjny i spójny z tożsamością marki. Znaczenie tych dwóch ostatnich elementów jest coraz większe, ponieważ zarządzanie uwagą stało się główną wartością produktów wizualnych.  

To właśnie dobrze zaprojektowany produkt (jak np. reklama lub branding) odpowiednio steruje komunikacją. Zwraca uwagę odbiorcy i kieruje w stronę pożądanego efektu końcowego (np. w reklamie). W innym przypadku, pozwala optymalnie korzystać z rezultatów, które można uzyskać dzięki designowi (np. w aplikacji mobilnej).

Czym jest proces projektowy  

Aby tak się jednak stało, produkt końcowy musi być poprzedzony procesem projektowym. Proces ten to szereg czynności ukierunkowanych na osiągnięcie celu i spełnienie potrzeb niezbędnych do wykonania finalnego produktu. 

Z racji swojej wielowątkowości, skomplikowania i niejednoznaczności, przybiera on szczególną formę. Dlatego musi być usystematyzowany.

W projektowaniu, w odróżnieniu od sztuki, staramy się wykluczyć procesy oparte na intuicji i chaosie twórczym, na rzecz prostych i klarownych reguł.

Brief jako początek procesu projektowego 

Dlatego już od początku współpracy należy zadbać o odpowiedni brief. To strategiczny i fundamentalny element rozpoczynający proces projektowania. Dzięki niemu, można sprecyzować potrzeby i cele klienta, co dla agencji jest niezbędne. Lecz również spojrzeć na problem z szerszej perspektywy – poznać genezę tych potrzeb.

Im szersza płaszczyzna wspólnego zrozumienia i zakresu komunikacji, tym większe szanse na powodzenie projektu. Dzieje się tak, ponieważ najlepsze wyniki to te, które są zgodne z oczekiwaniami odnośnie finalnego produktu i realizujące wszystkie wcześniej uzgodnione założenia.

Jak tworzyć brief projektowy 

Brief może, ale nie musi, przybierać kształt sformalizowanej ankiety do wypełnienia. W początkowym etapie, gdy klient już zdecyduje się na współpracę z agencją, warto zdefiniować pierwsze wytyczne za pomocą wspólnych dyskusji lub warsztatów. To ułatwia komunikację oraz wzmacnia zaufanie pomiędzy partnerami – klientem i agencją.

Dodatkowo, możliwość przeprowadzenia wywiadów, badań, ankiet oraz wnikliwa obserwacja (np. sposobu funkcjonowania firmy), pozwoli dojść wniosków, które mogą być cenną bazą dla koncepcji projektowych.

Co więcej, do pracy nad briefem warto angażować interdyscyplinarne zespoły. Mogą one składać się z osób, które pozornie nic nie wniosą do procesów projektowych. Jednak to właśnie takie zespoły często mają najświeższe podejście i najlepsze rozwiązania. Ważne jest też, aby podczas spotkań projektant mógł poznać specyfikę działania firmy klienta lub jej historię. Zdarza się, że jest to niezbędne, aby rozpocząć proces projektowy.

Dlaczego brief jest ważny 

Niektóre elementy briefu powinny być jasno określone przez klienta. Niektóre z kolei, mogą być wypracowane wspólnie z agencją lub pozostawione do określenia przez projektanta.

Dobrze skonstruowany i wypełniony brief pozwoli wyznaczyć wszystkie założenia projektowe Jednak nie tylko. Ułatwi sprecyzowanie niezbędnych elementów dalszego procesu kreatywnego. Pomoże w opisie konsumentów, budowaniu person, projektowaniu mapy potrzeb, w dalszej kolejności w doborze odpowiedniej strategii wizualnej itd. Dzięki niemu, jest możliwość zdefiniowania zakresu prac, zaangażowania odpowiednich specjalistów (np. animatorów, badaczy UX itd.), sprecyzowania kosztów oraz ustalenia ram czasowych.

Brief projektowy – co powinien zawierać? 

Istnieje szereg elementów, które brief powinien zawierać. Dla konkretnej usługi / produktu zakres wstępnych założeń może znacznie się różnić (np. branding vs. web design). Są jednak elementy, które stanowią bazę dla skutecznego briefu. W konkretnej sytuacji mogą być dodatkowo rozszerzane. 

Finalnie jednak powinniśmy mieć dokument, który odpowiada na takie pytania: 

 1. Rodzaj projektu  Jaki cel zrealizuje projekt i na jakie odpowie potrzeby? 
 2. Informacje o firmie / produkcie – Jaka jest charakterystyka marki? Jaka jest jej historia? Jak chce się komunikować? Jaka jest jej konkurencja? Jak firma widzi siebie? Jak widzi ją konkurencja? Czemu jest wyjątkowa? Jak chce być postrzegana?
 3. Problem projektowy – Jakie są powody powstania projektu? Jak wygląda aktualnie rynek i jak się rozwija? Jaka jest grupa docelowa?
 4. Cel – Jaki powinien być wynik? Jakie przyniesie korzyści? Jak możemy zmierzyć powodzenie projektu? Czy możliwe są inne działania pozwalające osiągnąć cel?
 5. Wizja i inspiracje – Na co klient zwraca uwagę? Czy są produkty, których aspekt funkcjonalny lub wizualny ceni?
 6. Zagrożenia – Jakie są zagrożenia dla procesu projektowego lub samego produktu? Jakie są ograniczenia technologiczne lub świadomościowe u odbiorcy?
 7. Sposoby pracy i elementy formalne – Określenie metod komunikacji, metodyki pracy, narzędzi projektowych, formy dokumentacji i przekazania projektu, harmonogramu, kluczowych etapów, budżetu, lub zakresu prac

Kiedy można przejść do kolejnych obszarów procesu projektowego? Tylko, kiedy posiada się pełne spektrum informacji. Co ważne ‒ zależnie od rodzaju projektu i jego złożoności, kolejne etapy oraz sposób ich realizacji mogą się skrajnie różnić. Uniwersalną zasadą jest jednak budowanie projektu na bazie jasnych przesłanek ‒ wtedy wypracowana koncepcja może być podstawą przyszłej innowacji. 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: