en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Raport Internet 2k10 – errata

W czerwcu Internet Standard opublikował Raport Internet 2k10, w którym pojawiło się zestawienie polskich agencji SEM oraz informacje o przychodach tych firm. Kilkanaście dni później autorzy raportu dokonali aktualizacji dokumentu, dołączając do niego erratę (patrz str. 323 w pliku PDF). Podane w zestawieniu kwoty były zaniżone.

Ponieważ we wspomnianym rankingu znalazła się także agencja Bluerank, a errata niestety nie wyjaśnia wszystkiego, zwracamy Państwa uwagę na ten fakt.

Przechodząc do konkretów…

Dane za 2008 rok, dotyczące działalności Bluerank, obejmują zaledwie 5 miesięcy, natomiast podsumowanie roku 2009 (podobnie zresztą, jak podsumowanie 2008) nie uwzględnia budżetów mediowych PPC (które w przypadku pozostałych firm ujętych w rankingu zostało uwzględnione).

Reasumując, poniżej podajemy zainteresowanym aktualne dane liczbowe opisujące funkcjonowanie Bluerank na rynku agencji SEM w roku ubiegłym.

Przychody netto ogółem w tys. zł – 2400.
Z uwzględnieniem zarządzanych budżetów mediowych jest to kwota ok. 4000 – 4500 tys.

Dlaczego pojawiają się tego typu rozbieżności? Ponieważ specyfika działalności agencji reklamowych pozwala fakturować budżety mediowe lub ich nie fakturować. Oznacza to w praktyce, że klient albo płaci za media bezpośrednio – sam, albo płaci agencji, która go obsługuje, a ta wówczas realizuje zakup przestrzeni reklamowej. Tylko w tym drugim przypadku budżet mediowy jest fakturowany przez agencję, a kwoty te wliczają się oficjalnie do jej przychodu. To 'newralgiczny' punkt, na który autorzy tego typu rankingów – ilustrujących faktyczną kondycję branży reklamowej – powinni zwracać uwagę…


Aneta Mitko

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: