en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Porównanie funkcjonalne narzędzi do analityki jakościowej (Hotjar, Clarity, CUX.io)

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Różnice funkcyjne między narzędziami do analityki jakościowej 
  a. Mapy cieplne (heat maps)
  b. Nagrywanie sesji użytkowników 
  c. Dane i statystyki automatyczne
  d. Analiza lejków konwersji
 3. Dodatkowe funkcje wybranych narzędzi do analityki jakościowej 
  a. Hotjar
  b. Clarity
  c. CUX.io
 4. Ocena wybranych funkcjonalności i cech narzędzi analityki jakościowej 
  a. Cena

Wstęp

Analiza jakościowa użytkowników stała się nieodłącznym elementem procesu optymalizacji stron internetowych i doświadczenia użytkownika. W celu skutecznej oceny efektywności witryny i zrozumienia zachowań odwiedzających, powstało wiele narzędzi do analityki jakościowej dostępnych na rynku. W tym artykule dokonamy porównania trzech popularnych narzędzi: Hotjar, Clarity oraz CUX.io. Przeanalizujemy ich kluczowe funkcje, dodatkowe możliwości oraz ocenimy ich funkcjonalności i cechy związane z analityką behawioralną. Ostatecznie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które narzędzie jest najlepszym wyborem dla Twoich potrzeb. 

Jeżeli nie wiesz czym jest analityka jakościowa sprawdź artykuł: Co to analityka jakościowa w marketingu? 

Różnice funkcyjne między narzędziami do analityki jakościowej 

Mapy cieplne 

Mapy cieplne (heat maps) są funkcją wizualizacyjną, która pokazuje, które obszary strony internetowej są najczęściej klikane przez użytkowników. Różnice między narzędziami oscylują głównie w zakresie dashboardu, poza tym są do siebie zbliżone.

Rys. 1. Hotjar mapy cieplne – Strona główna fullstrackexperts, źródło: opracowanie własne. 
Rys. 2. CUX mapy cieplne – About Us fullstrackexperts, źródło: opracowanie własne. 
Rys. 3. Clarity mapy cieplne – Artykuł fullstrackexperts, źródło: opracowanie własne. 

Nagrywanie sesji użytkowników 

Funkcja nagrywania sesji użytkowników pozwala rejestrować aktywność na stronie internetowej, taką jak kliknięcia, nawigacja i czas spędzony na stronie. Tak jak w przypadku map cieplnych, różnice głównie polegają na aspektach wizualnych funkcji. Hotjara wyróżnia graficzne przedstawienie akcji wykonanych podczas danej sesji, a funkcję Clarity automatyczne opracowanie pisemne całego nagrania z jednoczesnym wyciągnięciem wniosków. 

Rys. 4. Hotjar nagranie sesji użytkownika – Strona główna fullstackexperts, źródło: opracowanie własne. 
Rys. 5. CUX nagranie sesji użytkownika – Strona główna Bluerank, źródło: opracowanie własne. 
Rys. 6. Clarity nagranie sesji użytkownika – Artykluł fullstackexperts, źródło: opracowanie własne. 

Dane i statystyki automatyczne 

Oprócz map cieplnych i nagrań sesji, narzędzia w formie dashboardów oferują prezentacje automatycznie zbieranych danych statystycznych. Poniżej zestawienie wybranych danych prezentowanych przez narzędzia Hotjar, Clarity i CUX.io. Należy pamiętać, że narzędzie te są stale i dynamicznie rozwijane (dane dla: 01.05.2023). 

Tab. 1. Porównanie kolekcjonowanych danych i statystyk, źródło: opracowanie własne. 

Opis zbieranych danych: 

 • Devices: Informacje dotyczące rodzaju urządzenia, na którym użytkownik korzysta z witryny, na przykład komputer, tablet, smartfon itp. 
 • Operating System: System operacyjny używany przez użytkownika, takie jak Windows, macOS, iOS, Android itp. 
 • Browser: Przeglądarka internetowa, którą użytkownik używa do przeglądania witryny, na przykład Chrome, Firefox, Safari itp. 
 • Total sessions: Całkowita liczba sesji, czyli okresów interakcji użytkownika z witryną w określonym czasie. 
 • Avg. page per session: Średnia liczba stron, które użytkownik odwiedza podczas jednej sesji na stronie internetowej. 
 • Avg. session duration: Średni czas trwania sesji użytkownika, czyli ogólna średnia długość czasu spędzonego przez użytkowników na stronie podczas wszystkich sesji. 
 • Avg. engagement time: Średni czas zaangażowania użytkownika, czyli średni czas spędzony przez użytkownika na interakcji z zawartością strony, taką jak przewijanie, klikanie itp. 
 • Countries: Informacje o krajach, z których pochodzą użytkownicy, umożliwiające identyfikację geograficznego pochodzenia ruchu na stronie. 
 • Top pages: Najpopularniejsze strony lub podstrony witryny, które są najczęściej odwiedzane przez użytkowników. 
 • Referrers: Informacje o źródłach, z których użytkownicy przechodzą na stronę, takie jak linki z innych witryn, wyniki wyszukiwania organicznego lub reklamy. 
 • Scroll depth: Miara wskazująca, jak daleko użytkownik przewinął stronę, co może świadczyć o tym, jak długo i jak dokładnie użytkownik czyta treść. 
 • Top clicked buttons & links: Najczęściej klikane przyciski i linki na stronie, które pozwalają zidentyfikować najbardziej atrakcyjne dla użytkowników elementy interaktywne. 
 • New vs returning: Informacje o tym, czy użytkownicy to nowi czy powracający, co pozwala na analizę lojalności użytkowników i skuteczności działań marketingowych. 
 • Dead Clicks: Sytuacje, w których użytkownicy klikają na elementy, które nie są aktywne lub nie powodują żadnej reakcji. 
 • Rage Clicks: Intensywne kliknięcia na stronie wynikające z frustracji użytkownika, z wywołanej np. przez błąd lub nieoczekiwane działanie witryny. 
 • Rage Key Press: Szybkie naciśnięcie klawiszy na klawiaturze przez użytkownika, które również może być wynikiem frustracji lub niezadowolenia z interakcji. 
 • Chaotic Movement: Nieprzewidywalne ruchy kursorem lub gesty użytkownika na stronie, które mogą wskazywać na dezorientację lub trudności w nawigacji. 
 • Quick backs: Szybkie powroty użytkowników z powrotem na poprzednią stronę, co może wskazywać na brak zadowolenia z treści lub trudności w nawigacji. 
 • Bounce rate: Wskaźnik odrzutu, czyli procent użytkowników, którzy opuszczają witrynę po odwiedzeniu tylko jednej strony, bez przeglądania innych podstron.  
 • JavaScript errors: Informacje o błędach JavaScript na stronie, które mogą wpływać na funkcjonalność i działanie witryny. 
 • Refreshing: Częste odświeżanie strony przez użytkownika, co może wskazywać na problemy z wyświetlaniem treści lub niezadowolenie z doświadczenia użytkownika. 

Analiza lejków konwersji 

W tym przypadku Hotjar oferuje funkcję „Funnels”, która umożliwia monitorowanie konwersji i analizę powodów, dla których użytkownicy rezygnują z procesu na stronie. Można filtrować i porównywać dane w różnych segmentach, a także zapisywać je na panelu sterowania. Natomiast CUX.io oferuje funkcję „Waterfalls”, która pozwala śledzić zachowanie użytkowników na stronie w różnych scenariuszach, takich jak wypełnienie formularza, rejestracja konta czy proces zakupowy. Umożliwia to wizualizację sekwencji kroków podjętych przez użytkowników i analizę, czy osiągają zamierzone cele. Clarity nie udostępnia takiej funkcji. 

Rys. 7. Funnels, źródło: https://www.hotjar.com/product/funnels/ 

Dodatkowe funkcje wybranych narzędzi do analityki jakościowej 

Hotjar

Ankiety i feedback: Funkcją wyróżniającą Hotjar na tle innych narzędzi jest łatwy system ankiet i informacji zwrotnej. Są to narzędzia, które pozwalają na poznanie opinii użytkowników o stronie internetowej oraz na zrozumienie jakie funkcjonalności powinna strona mieć, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Zaletą systemu ankiet i informacji zwrotnej jest uzyskanie bezpośrednich opinii użytkowników oraz możliwość zapytania ich o konkretne kwestie związane z korzystaniem ze strony. 

Funkcja dodatkowo płatna, więcej na: https://www.hotjar.com/pricing/#ask 

Rys. 9.  Ankiety i feedback, źródło: opracowanie własne na podstawie strony https://www.hotjar.com/ 

Wywiady (Engage): to funkcjonalność, która umożliwia automatyzację procesu badania użytkowników. Dzięki niemu szybko rekrutujemy odpowiednich użytkowników i zorganizujemy rozmowy kwalifikacyjne w sposób prostszy i bardziej efektywny. To narzędzie pomaga w dostrzeganiu kluczowych spostrzeżeń, podczas gdy Engage zajmuje się hostowaniem, nagrywaniem i transkrybowaniem rozmów.  

Funkcja dodatkowo płatna, więcej na: https://www.hotjar.com/pricing/#engage 

Rys. 10. Engage, źródło: https://www.hotjar.com/product/engage/ 

Clarity 

Clarity SDK: dla systemu Android umożliwia przechwytywanie istotnych informacji o interakcjach użytkownika ze wszystkimi elementami aplikacji. Może to pomóc w odtwarzaniu sesji użytkowników, przeglądaniu map popularności i monitorowaniu kluczowych sygnałów aplikacji za pośrednictwem pulpitu (dashboardu). Integracja Clarity SDK z aplikacją mobilną wymaga minimalnego nakładu pracy programistycznej, a samo narzędzie wykorzystuje technologię do rekonstrukcji sesji użytkownika poprzez przechwytywanie poleceń rysunkowych niskiego poziomu (low-level drawing commands) w celu stworzenia filmu instruktażowego. 

Rys. 11. Clarity SDK, źródło: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/mobile-sdk/  

Microsoft Clarity Live (rozszerzenie): pomaga łatwo zobaczyć, gdzie użytkownicy angażują się w witrynę, gdzie utknęli i przetestować nowe pomysły w czasie rzeczywistym. Eliminuje to potrzebę odwiedzenia osobnej witryny ani przeszukiwania kolumn danych, aby uzyskać potrzebne informacje. Clarity Live wykona mapy popularności i nagrania sesji, które można przeglądać bez opuszczania witryny. 

Clarity Website Benchmarks – Beta: umożliwia uzyskanie obrazu zachowań użytkowników i trendów w sieci. Dane są gromadzone z miliardów anonimowych sesji użytkowników na całym świecie dla witryn w języku angielskim i japońskim (z planami rozszerzenia zasięgu na cały świat). Trendy z witryn są podzielone na 14 kategorii. 

 Raport porównawczy może być wykorzystany na dwa sposoby: 

 • Wizualizacja metryk dla określonej kategorii witryn 
 • Porównanie danych dwóch kategorii witryn 
Rys. 13. Clarity Website Benchmarks – Beta, źródło: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-features/clarity-benchmarks 

Copilot w Clarity (funkcja jeszcze niedostępna): będzie wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję za pośrednictwem dużych modeli językowych (LLM), aby udostępniać analizy. Clarity wprowadza tę samą technologię OpenAI, która leży u podstaw ChatGPT i nowego Bing, do danych w witrynach użytkowników. Funkcja Copilot w założeniu ma pomagać lepiej zrozumieć wskaźniki przedsiębiorstwa i witryny, aby umożliwić tworzenie lepszych doświadczeń dla odbiorców.  

3 planowane funkcje w ramach Copilot Clarity: 

 • Clarity Chat: zobacz proste podsumowania 
 • Session Insights: uzyskaj zwięzłe wnioski na temat nagrań sesji 
 • Google Analytics Chat: zadawaj pytania dotyczące danych Google Analytics, aby odkrywać trendy 

CUX.io 

Cele: to sposób grupowania i filtrowania danych związanych z konwersją w celu ich analizy zgodnie z celami analitycznymi. Pozwala śledzić ścieżki użytkowników, które zakończyły określoną konwersję. Można skorzystać z predefiniowanych Celów lub stworzyć własne, dostosowane do ścieżki. Liczba celów dla projektu jest nieograniczona i nie potrzebujemy programisty, aby je dodawać, ponieważ zdarzenia w witrynie są rejestrowane automatycznie. Odpowiednio skonfigurowane Cele pozwalają śledzić różne interakcje użytkownika, takie jak kliknięcia, przewijanie, ładowanie strony, wypełnianie formularzy, czy ruch pochodzący z odesłań.  

Rys. 14 i 15. Cele CUX.io źródło: https://cux.io/knowledge-base/what-is-a-goal/ 

Alocado:  czyli jak CUX.io wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w analizie danych. Platforma wykorzystuje AI do wykrywania wzorców zachowań, co upraszcza optymalizację UX. Poprawia to wydajność analizy danych, automatyzując powtarzalne zadania i koncentrując się na wglądach opartych na danych w celu podejmowania trafniejszych decyzji, co w połączeniu z sekcją Celów działa bardzo dobrze. Identyfikuje problemy i frustracje użytkowników na podstawie wzorców, umożliwiając eliminowanie przeszkód związanych z konwersją. Dumnie nazywany przez firmę własnym AI-concierge. 

Ocena wybranych funkcjonalności i cech narzędzi do analityki jakościowej  

Subiektywne porównanie narzędzi analityki jakościowej Hotjar, Clarity i CUX.io. 

Oceny 0-3 oznaczają: 

 1. Brak funkcjonalności 
 1. Słaba wynik 
 1. Średni wynik 
 1. Najlepszy wynik 
Tab. 2. Ocena (subiektywna) funkcjonalności narzędzi do analityki jakościowej, źródło: opracowanie własne. 

Należy zauważyć, że każde narzędzie może mieć swoje unikalne cechy, które przyciągają określony rodzaj użytkowników, a przedstawione oceny są subiektywne. Na podstawie powyższej tabeli można dokonać ogólnego porównania. 

Cena

Tab. 3. Cena narzędzi do analityki jakościowej, źródło: opracowanie własne. 

*Kwota przy opłacie miesięcznej bez promocji na dzień 18.05.2023. Aktualne cenniki: 

** Najpopularniejszy (zalecany) wariant 

Ze względu na różne ograniczenia względem wariantów dla narzędzia Hotjar, poniżej zostaje przedstawiona dokładna specyfikacja: 

Rys. 16. Cennik Hotjat, źródło: https://www.hotjar.com/pricing/  

Cenniki dodatkowych funkcji od Hotjar opisanych wcześniej w artykule: 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: