en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Certyfikaty Google

Całkiem sporo się ich porobiło, a w związku z tym sporo jest zamieszania, bo osoby spoza branży interaktywnej, nie do końca orientują się w tym, co oznacza dany certyfikat, jak interpretować fakt jego posiadania przez daną osobę czy firmę oraz czy daje to (i jakie ewentualnie) gwarancje jakości usług. To skłoniło nas do zebrania w jednym miejscu ważnych informacji dot. certyfikatów Google i podsumowania tu najistotniejszych spraw.

BTW
Podobne podsumowanie (w nieco szerszej wersji) naszego autorstwa ukaże się również drukiem w najbliższym (tj. listopadowo – grudniowym) Biuletynie SMB.

Google AdWords Qualified Individual / Google Analytics Individual Qualification

W Polsce jest w tej chwili 121 osób posiadających certyfikat Google AdWords Qualified Individual, co plasuje nasz kraj na trzecim miejscu, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (źródło – whoisagap.com). Aby ubiegać się o status specjalisty GAP, należy zarządzać co najmniej jednym kontem w programie Google AdWords (własnym lub klienta) przez co najmniej 90 dni. Ponadto, w tym czasie na koncie należy utrzymać średni obrót o równowartości minimum 1000 $. Dopiero spełnienie tych wymogów (oraz zdanie stosownego egzaminu teoretycznego online) pozwala na uzyskanie certyfikatu. Materiały przygotowujące kandydatów do egzaminu są dostępne w wielu językach – także w języku polskim – na stronach Google. Egzamin dotyczy całego systemu Google AdWords – od zagadnień podstawowych, po zaawansowane. Pytania egzaminacyjne są aktualizowane wraz ze zmianą systemu. Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza umiejętności oraz doświadczenie specjalisty w zakresie zarządzania kampaniami linków sponsorowanych. Co ważne – certyfikat ten nie jest przyznawany dożywotnio – należy go odświeżać, co daje usługobiorcom dodatkową gwarancję tego, iż specjalista legitymujacy się GAPem jest na bieżąco z wiedzą dotyczącą poruszania się w Google AdWords.

Takie same wymogi, dotyczące jednak narzędzia Google Analitycs, przedstawiane są chętnym do uzyskania certyfikatu Google Analytics Individual Qualification (zarządzanie kontem GA własnym lub klienta przez określony czas oraz zdanie odpowiedniego egzaminu teoretycznego online).

Google AdWords Seminar Leader Program / Google Analitycs Seminar Leader Program

Pragram Google znany także jako Seminars for Success. Aby otrzymać certyfikat Semiar Leader należy – odpowiednio – posiadać certyfikat GAP (patrz wyżej) / spełniać wymagania dotyczące Google Analytics Individual Qualification. Ponadto, tak jak w przypadku innych certyfikatów, należy pozytywnie przejść test, który poprzedza szkolenie Google. Google AdWords / Analitycs Seminar Leader Program przyznaje prawo do przeprowadzania szkoleń z zakresu obsługi reklamy / analityki internetowej pod patronatem Google, potwierdzając tym samym najwyższy poziom wiedzy merytorycznej danego konsultanta. Aktualnie w Programie Seminars for Success uczestniczy 9 Polaków.

Google AdWords Qualified Company

Firma posiadająca ten certyfikat ma co najmniej dwóch specjalistów Google Analytics Individual Qualification. Ponadto, przez minimum 90 dni certyfikowana firma musi utrzymać średni obrót na koncie klienta w wysokości 100 000 $. W Polsce do tej pory jedynie 14 firm uzyskało status Google AdWords Qualified Company (www.whoisagap.com), co zwęża wybór doświadczonych usługodawców. Certyfikat potwierdza status firmy, jej kompetencje na polu realizacji kampanii reklamowych w Google oraz informuje potencjalnych klientów o doświadczeniu w branży.

Google Analytics Authorized Consultant

Przynajmniej dwóch pracowników z certyfikatem Google Analytics Individual Qualification to pierwszy z wymogów, jakie stawia Google firmom ubiegającym się o status Google Analytics Authorized Consultant. Jest to jeden z najbardziej „wymagających” certyfikatów, a tak naprawdę programów Google. Firma musi bowiem m.in. bardzo szczegółowo przedstawić trzy w pełni zrealizowane projekty (trzech różnych klientów) bazujące na Google Analytics. Studium tych przypadków ma w dodatku wykazać, że firma sprawnie posługuje się pełnym zakresem funkcji Google Analytics, w szczególności filtrami, raportami e-commerce, zaawansowanym wykorzystaniem segmentów niestandardowych sprawozdań oraz dostosowaniem kodu do klienta. Ponadto, musi ona oferować płatne usługi związane z Google Analytics, takie jak szkolenia, konsultacje czy konfiguracje narzędzia. Aby otrzymać certyfikat należy wykazać także listę aktualnych usług z zakresu Google Analytics, oraz podać ich przybliżone ceny, równocześnie przedstawiając materiały wykorzystywane podczas przeprowadzanych szkoleń GA. Firma musi także udowodnić swoje doświadczenie w analityce internetowej oraz oferować stałą pomoc techniczną. Czemu Google Analytics Authorized Consultant jest bardziej programem, niż certyfikatem? Google nie pozostawia firmy przystępującej do GAAC bez kontroli. Firma musi wyrazić zgodę na wysyłanie raz do roku jednego ze swoich pracowników na zebranie (szkolenie) GAAC, oraz co kwartał dostarczać raporty dotyczące zrealizowanych projektów. Jest to więc jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów przyznawanych przez Google. Regularne kontrole potwierdzają jakość oferowanych usług i gwarantują powodzenie kampanii internetowej. Według oficjalnych danych Google, na ten moment tylko dwie polskie firmy dotychczas zdobyły status GAAC.

Website Optimizer Authorized Consultant Program

Niemalże identycznymi wymaganiami, co Google Analytics Authorized Consultant cechuje się Website Optimizer Authorized Consultant (WOAC) Program… Jednak oprócz spełnienia powyższych wymagań, firmy chcące wziąć udział w programie WOAC muszą przedstawić co najmniej trzy udane eksperymenty Website Optimizer (trzech różnych klientów), które zawierają konfigurację witryny (stronę testową, stronę docelową, wydarzenie), wytłumaczyć dlaczego wybrali właśnie tę stronę testową i dane hipotezy do eksperymentów, a także wykazać jak mają zamiar kontynuować swoje badania. Ponadto, w zestawieniu powinny być zawarte zrzuty ekranu ,,przed’’ i ,,po’’ udanym eksperymencie, oraz kontakt do klientów. Certyfikatu nie dostanie firma, która istnieje na rynku krócej, niż dwa lata. Tak samo jak w przypadku GAAC, uczestnicy programu są regularnie weryfikowani przez Google. Raz do roku jeden z pracowników musi uczestniczyć w szkoleniu z zakresu Website Optimizer. Firma jest także zobowiązana do przygotowywania kwartalnych sprawozdań dla Google, związanych z wykorzystywaniem narzędzia. Na dzień dzisiejszy żadna firma polska firma nie uczestniczy w WOAC.


Aneta Mitko

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go:

Zobacz także: