en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Analityka jakościowa w marketingu – co to jest?

Spis treści:

 1. Co to jest analityka jakościowa? 
  a. Do czego służą narzędzia do analityki jakościowej? 
 2. Analityka ilościowa vs analityka jakościowa 
 3. Zalety i wady wykorzystania analityki jakościowej w firmie 
  a. Zalety
  b. Wady
 4. Popularne funkcje narzędzi analityki jakościowej
  a. Mapy cieplne (heat maps) 
  b. Nagrywanie sesji użytkowników
  c. Dane i statystyki automatyczne
  d. Analiza lejków konwersji 
 5. 3 kluczowe wnioski – podsumowanie 

Co to jest analityka jakościowa?

Analityka jakościowa (behawioralna) to proces zbierania, analizy i interpretacji danych, które pozwalają zrozumieć zachowania i preferencje użytkowników na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Dzięki niej poznamy zachowania klientów, ich oczekiwania, potrzeby i doświadczenia, a także w zidentyfikujemy problemy, które mogą prowadzić do niższej konwersji lub mniejszego współczynnika zaangażowania. Analityka behawioralna wykorzystuje funkcje, takie jak mapy cieplne, nagrywanie sesji użytkowników, analizę lejków konwersji i wiele innych. Dzięki temu właściciele stron internetowych i aplikacji mogą dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb użytkowników, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.  

Najbardziej popularne narzędzia do analityki jakościowej, jak np. Hotjar, Clarity czy CUX umożliwiają również zintegrowanie danych z innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak Google Analytics, co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu zachowania użytkowników na stronie. 

Rys. 1. Przykłady firm korzystających z analityki jakościowej, źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na https://www.hotjar.com/, https://clarity.microsoft.com/, https://cux.io/.  

Analityka ilościowa vs analityka jakościowa 

Analityka ilościowa skupia się głównie na analizie danych liczbowych i statystyk, takich jak liczba odwiedzin strony, wskaźniki konwersji, czas spędzony na stronie itp. Koncentruje się na mierzeniu ilościowym i rozumieniu ogólnych wzorców i trendów w zachowaniach użytkowników. Analityka ta dostarcza wartościowych danych, które pozwalają na ocenę ogólnego sukcesu witryny, identyfikację obszarów do optymalizacji i mierzenie postępów w czasie. 

W opozycji, analityka jakościowa skupia się na zrozumieniu jakościowego aspektu interakcji użytkownika z witryną. Obejmuje to badanie zachowań, preferencji, motywacji i oczekiwań użytkowników. Celem jej jest zgłębienie emocji, intencji i wrażeń delikwentów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i dostosowanie witryny do nich. 

Warto łączyć analitykę jakościową i ilościową, ponieważ oba te podejścia uzupełniają się nawzajem. Analityka ilościowa dostarcza ogólnych liczb i wskaźników, które wskazują na ogólny sukces i wydajność witryny. Natomiast analityka jakościowa pozwala na dogłębne zrozumienie kontekstu i przyczyn zachowań użytkowników. Kombinacja obu podejść pozwala uzyskać kompleksową perspektywę i lepsze narzędzia do podejmowania decyzji projektowych i optymalizacyjnych. 

Przez połączenie tych dwóch sposobów możemy odpowiedzieć na pytania zarówno „co” (analiza ilościowa) jak i „dlaczego” (analiza jakościowa) dotyczące zachowań użytkowników. 

Zalety i wady wykorzystania analityki jakościowej w firmie 

a. Zalety

 • Lepsze zrozumienie klientów: Dokładne zrozumienie zachowań, preferencji i opinii klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie produktów, usług i strategii marketingowych do ich potrzeb. Dzięki temu można osiągnąć większą satysfakcję klientów i zwiększyć sprzedaż. 
 • Identyfikowanie problemów: Analityka jakościowa pozwala na wykrywanie problemów związanych z użytecznością stron internetowych, aplikacji czy innych interfejsów. Dzięki temu można szybko reagować i naprawiać problemy. 
 • Optymalizacja działań: Analityka behawioralna pozwala na monitorowanie wyników działań marketingowych, testowanie różnych strategii i taktyk, oraz podejmowanie informowanych decyzji na podstawie danych.  

b. Wady

 • Koszty: Wdrożenie i utrzymanie narzędzi analityki jakościowej może wiązać się z kosztami, takimi jak zakup licencji, szkolenia pracowników, utrzymanie infrastruktury IT i inne. 
 • Prywatność i ochrona danych: Zebrane dane analityczne mogą być wrażliwe i wymagać odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem nieautoryzowanym. Konieczne jest również przestrzeganie przepisów o ochronie prywatności, takich jak RODO. 
 • Trudność interpretacji wyników: Dane zebrane w ramach analityki jakościowej mogą być trudne do analizy i wyciągania jednoznacznym wniosków. Wymaga to odpowiednich umiejętności analitycznych powiązanych z umiejętnościami związanymi z UX. 

Popularne funkcje narzędzi analityki jakościowej 

a. Mapy cieplne

Mapy cieplne (heat maps) to funkcja, która pozwala na wizualizację, w jakie obszary strony internetowej użytkownicy najczęściej klikają. Działają na zasadzie kolorowej mapy, gdzie kolory oznaczają intensywność kliknięć na danej części strony (czym większa popularność elementu tym będzie od bardziej “gorący”/czerwony, gdy mniej to uświadczymy kolorów zimnych, np. niebieski). Zaletą map cieplnych jest możliwość szybkiego i łatwego zrozumienia, gdzie użytkownicy klikają najczęściej i na jakie elementy na stronie skupiają najwięcej uwagi.  

Rys. 2. Hotjar mapy cieplne – Strona główna fullstrackexperts, źródło: opracowanie własne. 

b. Nagrywanie sesji użytkowników 

Funkcja nagrywania sesji użytkowników umożliwia rejestrowanie aktywności na stronie internetowej, takich jak kliknięcia, nawigacja po stronie i czas spędzony na danej stronie. Dzięki temu można zrozumieć, jak użytkownicy korzystają ze strony i jakie mogą mieć problemy z nawigacją lub z interakcją z konkretnymi danymi elementami strony. Zaletą nagrywania sesji jest możliwość lepszego zrozumienia zachowań użytkowników oraz uzyskanie bezpośrednich dowodów na potencjalne problemy związane z interfejsem użytkownika. 

Rys. 3. Clarity nagranie sesji użytkownika – Artykuł fullstackexperts, źródło: opracowanie własne. 

c. Dane i statystyki automatyczne 

Oprócz map cieplnych i nagrań sesji, narzędzia w formie dashboardów oferują prezentacje automatycznie zbieranych danych, takich jak np.:  

 • Browser: Przeglądarka internetowa, którą użytkownik używa do przeglądania witryny, na przykład Chrome, Firefox, Safari itp. 
 • Countries: Informacje o krajach, z których pochodzą użytkownicy, umożliwiające identyfikację geograficznego pochodzenia ruchu na stronie. 
 • Avg. session duration: Średni czas trwania sesji użytkownika, czyli ogólna średnia długość czasu spędzonego przez użytkowników na stronie podczas wszystkich sesji. 
 • Rage Clicks: Intensywne kliknięcia na stronie wynikające z frustracji użytkownika, z wywołanej np. przez błąd lub nieoczekiwane działanie witryny. 
 • refreshing, czyli częste odświeżanie strony przez użytkownika, co może wskazywać na problemy z wyświetlaniem treści lub niezadowolenie z doświadczenia użytkownika. 
 • Top clicked buttons & links: Najczęściej klikane przyciski i linki na stronie, które pozwalają zidentyfikować najbardziej atrakcyjne dla użytkowników elementy interaktywne. 
 • i więcej (Sprawdź artykuł: “Porównanie funkcjonalne narzędzi do analityki jakościowej (Hotjar, Clarity, CUX.io)”
Rys 4. Clarity – Dashboard, źródło: opracowanie własne. 

d. Analiza lejków konwersji 

Analiza umożliwia monitorowanie konwersji i analizę powodów, dla których użytkownicy rezygnują z procesu na stronie. Można filtrować i porównywać dane w różnych segmentach, a także zapisywać je na panelu sterowania. Funkcja pozwala śledzić zachowanie użytkowników na stronie w różnych scenariuszach, takich jak wypełnienie formularza, rejestracja konta czy proces zakupowy. Umożliwia to wizualizację sekwencji kroków podjętych przez użytkowników i analizę, czy osiągają zamierzone cele.  

Rys. 5. Analiza lejka konwersji w CUX.io, źródło: https://cux.io/knowledge-base/what-is-a-waterfall/ 

3 kluczowe wnioski – podsumowanie 

 1. Analityka jakościowa w marketingu jest istotnym procesem, które umożliwia lepsze zrozumienie klientów i dostosowanie produktów i usług do ich potrzeb. 
 1. Wykorzystanie narzędzi analityki jakościowej, takich jak mapy cieplne i nagrywanie sesji użytkowników, pozwala na dokładne monitorowanie interakcji użytkowników i identyfikację problemów. 
 1. Połączenie analizy jakościowej z analizą ilościową daje kompleksową perspektywę i prowadzi do lepszych decyzji projektowych. 

Analityka jakościowa jest wartościowym narzędziem dla firm, które dążą do doskonalenia swoich strategii marketingowych i osiągania lepszych wyników biznesowych poprzez lepsze zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb użytkowników. 

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: