en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Jak poprawić ROAS o 52% w trzy miesiące od startu działań - Bluerank
& Acus Med

Acus Med to prężnie rozwijający się sklep internetowy dla fizjoterapeutów i sportowców. Oferuje produkty do fizjoterapii i rehabilitacji. To miejsce, gdzie każdy fizjoterapeuta może znaleźć wszystko, co jest niezbędne do codziennej pracy z pacjentami. Dzięki identyfikacji skutecznych kampanii oraz wdrożeniu CSS (Comparison Shopping Service) zwiększyliśmy zwrot z inwestycji na reklamę o 52% w jedynie trzy miesiące od rozpoczęcia projektu.

Wyzwania

Pierwszym wyzwaniem w tym projekcie było uporządkowanie rozbudowanej struktury konta. Zastaliśmy na nim dużą liczbę kampanii, co nie było optymalnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli chodzi o kampanie Performance Max. 

Wyzwanie drugie to poprawne wdrożenie nowej usługi porównywania cen CSS (Comparison Shopping Service) dla wszystkich kampanii produktowych. 

Strategia i realizacja

Krok #1

W pierwszych tygodniach działań skupiliśmy się przede wszystkim na szczegółowej analizie dotychczasowych kampanii reklamowych Google Ads. Dzięki identyfikacji skutecznych kampanii oraz obszarów wymagających poprawy byliśmy w stanie precyzyjnie zaplanować zmiany na koncie, które miały poprawić zwrot z wydatków na reklamę (ROAS). 

Aby wyświetlać reklamy produktowe, niezbędna jest współpraca z co najmniej jedną usługą porównywania cen. W trakcie naszego audytu okazało się, że Klient korzystał do tej pory z trzech różnych usług porównywania cen CSS w tym domyślnej usługi Zakupy Google. Nie widzieliśmy w przypadku Acus Med realnej korzyści z utrzymywania wielu usług porównywania cen. Zaproponowaliśmy więc przejście na naszą autorską usługę CSS - Bluecommerce i przeniesienie na nią wszystkich działających kampanii. Wiązało się to z koniecznością utworzenia części kampanii zupełnie od podstaw, ale cały zaplanowany proces przebiegł pomyślnie. 

Zmiany w zakresie usługi CSS przyczyniły się do pozostawienia w użyciu jednego konta Merchant Center. Dzięki temu mogliśmy skupić większą uwagę na alerty i ostrzeżenia na koncie i zarekomendować odpowiednie zmiany w feedzie produktowym, które miały pozytywnie wpłynąć na wyniki kampanii produktowych. 

Krok #2

Po uporządkowaniu kwestii usługi CSS naszą uwagę skierowaliśmy na kampanie Performance Max, których na koncie reklamowym było najwięcej. Ograniczyliśmy liczbę kampanii, rezygnując z tych, które nie realizowały założonych KPI lub przestały być priorytetowe dla Klienta. Część kampanii skonsolidowaliśmy, łącząc je tematycznie lub zgodnie z marżowością. Niektóre z kampanii zostały też naturalnie wyłączone podczas zmian związanych z CSS. 

Jednym z naszych założeń dla kampanii Performance Max, było utworzenie nowych grup plików z wysokiej jakości zasobami reklamowymi. Zadbaliśmy też o dostarczenie odpowiednich sygnałów dotyczących odbiorców.  W tym celu zaktualizowaliśmy listy klientów. W każdej kampanii wskazaliśmy również tematy wyszukiwania, aby jeszcze precyzyjniej nakierować kampanie na wartościowych użytkowników. Ponadto odświeżyliśmy teksty reklamowe i dodaliśmy wysokiej jakości grafiki w reklamach. Wszystkie te działania podjęliśmy, aby zasilić algorytmy AI Google solidnymi danymi wejściowymi i w efekcie skuteczniej docierać do nowych segmentów klientów. 

Krok #3

Kolejnym krokiem, który podjęliśmy, była optymalizacja kampanii w wyszukiwarce. W pierwszej kolejności wstrzymaliśmy kampanie bez potencjału, których zwrot z inwestycji był zbyt niski i nie widzieliśmy przestrzeni do dalszej ich optymalizacji. Następnie zajęliśmy się optymalizacją tych kampanii, które były istotne z punktu widzenia biznesu - promowały produkty, na których sprzedaży szczególnie zależało Klientowi. Scaliliśmy kampanie i grupy reklam powiązane tematycznie, aby jeszcze precyzyjniej dopasować reklamy do wyszukiwań w Google. Zoptymalizowaliśmy słowa kluczowe - część z nich była nieefektywna ze względu na niedopasowanie do strony docelowej, co obniżało wynik jakości. Zidentyfikowaliśmy również powielone słowa kluczowe w odrębnych grupach reklam. Duplikaty zostały wyeliminowane. Do grup reklam dodaliśmy nowe słowa kluczowe, powiązane z oferowanym asortymentem, a wcześniej niewykorzystywane. Przeanalizowaliśmy również raport wyszukiwanych słów kluczowych, aby zidentyfikować nietrafne frazy do wykluczenia. 

Podjęliśmy działania również w ramach tekstów reklamowych w wyszukiwarce. Zadbaliśmy o ich powiązanie ze słowami kluczowymi, poprawiliśmy ich trafność, jakość oraz różnorodność. W kampaniach w wyszukiwarce nadal funkcjonowały rozszerzone reklamy tekstowe, które zostały wycofane w połowie 2022 roku. Ze względu na brak możliwości ich edycji, zdecydowaliśmy o ich wstrzymaniu i całkowitym przejściu na elastyczne reklamy w wyszukiwarce i dalszej pracy z tym rodzajem reklam. 

Rezultaty

Dzięki przyjętej strategii optymalizacji konta:

poprawiliśmy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) w Google Ads o 52% w ciągu zaledwie trzech miesięcy od rozpoczęcia prac,

dodatkowo przy budżecie reklamowym niższym o -11% uzyskaliśmy przychód wyższy o 35%,

obniżyliśmy również koszt konwersji o -14%.

 

Źródło: GA4, Wzrost zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS) na przestrzeni miesięcy

 

Wzorowa i sprawna komunikacja

Warto dodać, że na sukces, jaki osiągnęliśmy z marką Acus Med wpłynął również sposób komunikacji, na jaki zdecydowaliśmy się już na początku współpracy. Zrezygnowaliśmy z korespondencji mailowej na rzecz stałej komunikacji poprzez narzędzie do komunikacji grupowej, gdzie na bieżąco, mogliśmy błyskawicznie konsultować aktualne tematy. Narzędzie znacząco ułatwiło nam sprawne omawianie z Klientem wszystkich wątpliwości. Wprowadziliśmy również system tasków, który ułatwił nam zarządzanie zadaniami i koordynowanie ich postępów. 

Współpraca z Bluerank przebiega znakomicie. Cenimy sobie przede wszystkim częsty i rzeczowy kontakt, który umożliwia nam bieżące monitorowanie postępów. Kampanie są prowadzone z dużą dbałością o porządek i przejrzystość, co pozwala nam śledzić wyniki i efektywność działań. Bluerank regularnie dostarcza cenne rekomendacje, które pomagają nam optymalizować kampanie i osiągać lepsze rezultaty. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu możemy skupić się na naszych celach biznesowych, mając pewność, że reklamy są w dobrych rękach.

Ekipa Acus Med