en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Google Analytics Utilities - jak efektywniej sprawdzać ustawienia na koncie GA4

W organizacjach o rozbudowanej strukturze, jaką jest Avon, korzysta się jednocześnie z kilkudziesięciu usług Google Analytics 4, aby monitorować użytkowników w witrynach, aplikacjach mobilnych i platformach sprzedażowych. Skuteczne zarządzanie tak dużym portfelem narzędzi musi uwzględniać jednakowo dbanie o jakość danych, odpowiednią konfigurację systemu i bezpieczeństwie przechowywanych informacji. Jak zadbać efektywność pracy z tym narzędziem?

Wyzwania

Ręczne sprawdzanie i aktualizowanie konfiguracji GA4 były bardzo czasochłonne i podatne na błędy. Codzienne monitorowanie kondycji wszystkich usług oraz wprowadzanie wymaganych usprawnień zajmowało miesięcznie ponad 40 godzin pracy specjalistów. Były to głównie zadania związane z:

  • Dodawaniem, usuwaniem oraz zmienianiem ustawień grup odbiorców na potrzeby działań remarketingowych.
  • Zarządzaniem wymiarami oraz metrykami niestandardowymi, między innymi zmiana zakresów, nazw, opisów i parametrów.
  • Opieka nad poprawnością rejestrowanych konwersji, do których zaliczało się modyfikacja zdarzeń oraz tworzenie nowych konwersji.
  • Ustawianie własnego grupowania kanałów marketingowych oraz modyfikacja reguł już istniejących grup.
  • Tworzenie nowych usług na potrzeby różnych działów firmy.
  • Zarządzaniem użytkownikami, którzy mają dostęp do danych. Usuwanie nieaktywnych aliasów, dodawanie nowych oraz modyfikowanie głównego i dodatkowego poziomu dostępu do usługi.
  • Łączenie GA4 z innymi narzędziami takimi jak Google Ads, DV360, Big Query.

Mając na uwadze złożoność realizowanych czynności, szukaliśmy gotowego rozwiązania, które bez angażowania IT pozwoli na automatyzację wszystkich zadań i jednocześnie pozwoli zaoszczędzić cenny czas pracy specjalistów.

Realizacja

Zdecydowaliśmy się zaimplementować narzędzie Google Analytics Utilities jako rozwiązania do zbierania, zarządzania i monitorowania danych o ustawieniach Google Analytics 4. Po dołączeniu do grupy Google i skopiowaniu szablonu arkusza kalkulacyjnego można było od razu zacząć korzystać z różnych funkcji dostępnych w narzędziu.

Rys. 1. Lista funkcjonalności narzędzia

 

W celu skutecznej realizacji zadań zespół klienta został przeszkolony w zakresie obsługi narzędzia. Szkolenie obejmowało korzystanie z podstawowych funkcji oraz wyjaśniało mechanikę działania. 

Rys. 2. Struktura szablonu Google Analytics Utilities do modyfikowania ustawień zdarzeń konwersji.

Rys. 3. Struktura szablonu Google Analytics Utilities  do modyfikowania zarządzania dostępami użytkowników.

Rezultaty

Po implementacji Google Analytics Utilities i włączenie go do procesu analitycznego czas potrzebny na te same zadania został zredukowany w niektórych miesiącach o nawet 70% (z 40 do 12 godzin miesięcznie). Dzięki temu możliwe było efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Dzięki funkcji automatyzacji klient mógł precyzyjnie dostosowywać ustawienia, co prowadziło do bardziej skutecznego monitorowania i optymalizacji konfiguracji GA4.

Audyty ustawień pomogły szybko identyfikować i naprawiać błędy w konfiguracji GA4. To z kolei przyczyniło się do poprawy dokładności danych i skuteczności działań.