en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

8 platform na 50 rynkach - migracja danych do Google Analytics 4
- Bluerank & Avon

Avon to światowy lider w branży kosmetycznej, który posiada więcej niż 6 milionów konsultantek w ponad 100 krajach. W związku z końcem wsparcia dla Google Universal Analytics, konieczna stała się migracja danych do nowej wersji narzędzia - Google Analytics 4 (GA4). Kluczowa przy wdrożeniu narzędzia jednocześnie na 8 platformach i 50 rynkach była konfiguracja dostosowana do potrzeb i specyfiki poszczególnych krajów.

Wyzwanie

Współpracując z globalnym zespołem Avon, odpowiadamy za wszystkie najważniejsze platformy e-commerce, począwszy od aplikacji z gazetkami, przez aplikację mobilną, aż po stronę dla managerów. Każda z nich działa na innych rynkach (ponad 50 rynków) oraz potrzebuje innego zestawu danych do podejmowania decyzji. Wdrożenie narzędzia analitycznego dla dziesiątek tysięcy użytkowników, w tym zebranie wymagań od kluczowych rynków oraz przeszkolenie pracowników z nowego dla nich narzędzia było wielkim wyzwaniem, a cały proces trwał ponad rok.

 

Strategia i realizacja

Działania zaplanowaliśmy i podzieliliśmy je na 7 etapów:

  • dokumentacja aktualnego wdrożenia i analiza potrzeb,
  • przygotowanie dokumentacji MVP,
  • dyskusja i planowanie wdrożenia,
  • wdrożenie techniczne (data layer, GA4, GTM),
  • testowanie wdrożeń,
  • komunikacja z rynkami i szkolenia,
  • utrzymanie i wsparcie techniczne.

Etap 1: Dokumentacja i analiza

Pierwszym krokiem w procesie migracji było zbadanie aktualnego wdrożenia Google Analytics Universal. Wdrożenie powstawało w ciągu kilku lat w sposób przyrostowy – spora część elementów nie była wykorzystywana, część z nich była nieaktualna.

Przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi przedstawicielami firmy, w tym z zespołami marketingu, IT i sprzedaży. Zebraliśmy informacje na temat bieżącego sposobu wykorzystywania danych Google Analytics, celów biznesowych oraz potrzeb rynków.

Na podstawie zebranych informacji, przygotowaliśmy wstępną listę funkcjonalności, które powinny zostać przeniesione do GA4. Omówiliśmy tę listę z przedstawicielami globalnym zespołem analityków, aby upewnić się, że spełnia ona ich potrzeby.

Etap 2: Przygotowanie dokumentacji

Następnie przygotowaliśmy wstępną dokumentację techniczną, która zawierała szczegółowe informacje o tym, jak przeprowadzić migrację do GA4. Dokumentacja obejmowała opis aktualnego wdrożenia, listę funkcjonalności do przeniesienia, a także specyfikacje techniczne dla warstwy danych (data layer), GA4 i GTM (Google Tag Manager).

Etap 3: Dyskusja i planowanie

Dokumentację omawialiśmy z przedstawicielami Avon, podczas kolejnych statusów, aby uniknąć ewentualnych problemów po przekazaniu jej do wdrożenia.

Na podstawie tej dyskusji zaktualizowaliśmy dokumentację i przedstawiliśmy finalny plan wdrożenia i dokumentację przedstawicielom Avon oraz zespołom, które miały dokonywać zmian w warstwie danych.

Etap 4: Wdrożenie techniczne

Kolejnym etapem było wdrożenie techniczne. Po wdrożeniu poprawek w warstwie danych, korzystając z podwójnego śledzenia (dual tagging) wdrożyliśmy dodatkowe tagi w GTM oraz nowe konta GA4 wraz z subproperties (usługi podrzędne, funkcja z GA4 360), które agregowały dane z różnych rynków.

Etap 5: Testowanie

Po wdrożeniu technicznym przeprowadziliśmy testowanie wdrożenia. Krok po kroku udostępnialiśmy narzędzie kluczowym użytkownikom i analitykom poszczególnych platform – tak, żeby mogli zapoznać się z nim i przygotować raporty, z których korzystają w swojej pracy. Testowanie umożliwiło nam wykrycie i usunięcie błędów, których przy tej wielkości projektu i liczbie rynków/wersji kodów stron było dużo.

Etap 6: Komunikacja i szkolenia

Po zakończeniu testowania przeprowadziliśmy komunikację z rynkami Avon. Odbył się to wielotorowo.

Oprócz komunikacji mailowej, spotkań online, spotykaliśmy się także podczas tzw. comunity meeting, z osobami zaangażowanymi w poszczególne platformy, aby przedstawić koncepcje stojące za poszczególnymi raportami. Kluczowe okazało się przekazanie różnic między starą wersją i nową. Drugim elementem był system szkoleń i konsultacji, który wprowadziliśmy i wprowadzamy dalej w trybie ciągłym, dla poszczególnych rynków i platform.

Przekonanie użytkowników do konieczności przesiadki na nowe narzędzie i przedstawienie plusów nowego rozwiązania było najtrudniejszym i najbardziej złożonym zadaniem. Do przeszkolenia było kilka tysięcy osób na ponad 50 rynkach, co dodatkowo komplikowało proces.

Etap 7: Utrzymanie wdrożenia i wsparcie

Oczywiście proces migracji, nie kończy się na wdrożeniu technicznym i przekazaniu narzędzia dla klienta. W związku z ciągłymi zmianami w narzędziu i platformach, którymi zarządzamy, konieczne jest regularne testowanie wdrożenia i reagowanie na zgłoszenia z rynków. Utrzymanie wdrożenia to kluczowy etap – błędy w raportach, mogą spowodować brak zaufania do całego procesu analitycznego opartego o GA4.

Rezultaty

Jesteśmy przekonani, że regularne wykorzystanie danych z GA4, będzie dla Avonu ważnym czynnikiem w osiąganiu celów biznesowych i efektywnego zarządzania kampaniami marketingowymi.

Nas z kolei ten projekt utwierdził w przekonaniu, że:

Każda migracja wymaga szczegółowego planu i pełnego zaangażowaniu wszystkich stron.

Przy tak dużej skali danych, migracja to proces wieloetapowy i długotrwały - w tym przypadku trwał ponad 12 miesięcy.

Na migracji się nie kończy - z uwagi na rozwój narzędzi, jest to początek procesu, który wymaga od firmy regularnego zaangażowania i szkolenia pracowników.