en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

TOP 3 pozycji w branży finansowej – analiza Surfer SEO

Partner z branży finansowej zwrócił się do nas z prośbą o wykonanie odpowiednich analiz i przygotowanie rekomendacji, których celem będzie osiągnięcie pozycji w TOP 3 dla frazy generycznej (kilka tysięcy wyszukiwań miesięcznie przez użytkowników). Strona docelowa, która miała być poddana analizie, w tamtym czasie zajmowała pozycję pod koniec pierwszej strony wyników wyszukiwania na słowo kluczowe.

Spis Treści:

 1. Surfer SEO – czym jest i dla kogo jest przeznaczony?
 2. Jak wykorzystanie Surfer SEO przyczyniło się do wzrostu widoczności?
 3. Wykonanie analizy przy użyciu Surfer SEO
 4. Ilość treści w sekcji body
 5. Występowanie dopasowanej frazy w body
 6. Analiza frazy w odmianie
 7. Stopień użycia powszechnych słów i fraz kluczowych
 8. Linki przychodzące do strony (backlinks)
 9. Linki wychodzące Dofollow
 10. Szybkość ładowania witryny
 11. Podsumowanie

Fraza jest bardzo konkurencyjna, więc w walce o najwyższe pozycje decydują niuanse. W związku z tym postanowiliśmy wykorzystać narzędzie Surfer SEO w celu przygotowania pogłębionej analizy contentowej i technicznej. Dokument dotyczący jednej strony docelowej miał objętość audytu SEO, ponieważ analizy i rekomendacje miały kilkadziesiąt stron w arkuszu tekstowym.

Surfer SEO – czym jest i dla kogo jest przeznaczony?

Surfer SEO to polskie narzędzie służące przede wszystkim trzem celom związanym z treścią: tworzenie, optymalizacja oraz analiza. Jest ono pomocne dla specjalistów SEO, między innymi w przygotowaniu rekomendacji contentowych oraz badaniu wpływu treści na pozycje w wyszukiwarce. Ma ono również dużą wartość dla copywriterów, szczególnie tych ukierunkowanych na tworzenie zoptymalizowanych tekstów.

Narzędzie w chwili obecnej posiada pięć głównych funkcjonalności:

 • Content Editor – tworzenie i optymalizacja SEO content
 • Content Planner – przygotowanie strategii contentowej
 • SERP Analyzer – porównanie contentu na stronach znajdujących się w TOP wynikach wyszukiwania dla danej frazy (długość tekstu, nasycenie słowami kluczowymi, nagłówki itp.)
 • SEO Audit – błyskawiczny raport dotyczący długości contentu, ilości nagłówków, Page Speed, meta tagów itp.
 • Keyword Research – funkcjonalność analogiczna do Keyword Toola czy planera słów kluczowych Google

Dodatkową, wartą odnotowania funkcją jest Keyword Surfer – wtyczka do chrome służąca do researchu contentu i słów kluczowych.

Jak wykorzystanie Surfer SEO przyczyniło się do wzrostu widoczności?

W dniu rozpoczęcia pracy nad dokumentem strona docelowa była widoczna na końcowych wynikach wyszukiwania pierwszej strony na wskazaną frazę generyczną. Naszym zadaniem była analiza i sprawdzenie wszelkich możliwych elementów on-site i off-site, których poprawa miała przełożyć się na wejście do TOP 3 wyników wyszukiwania.

Wykonanie analizy przy użyciu Surfer SEO

Analiza SEO została podzielona na elementy treściowe oraz techniczne. Badając content względem lepiej widocznej konkurencji, zwracaliśmy uwagę na “wąskie gardła”, w związku z czym wykryte zostały elementy, które wymagały optymalizacji.

Analizując widoczność stron docelowych w TOP10 widzimy, że strony strony w drugiej części wyników wyszukiwania mają średnio niższą widoczność. Pojawiają się na mniej słów kluczowych w wyszukiwarce i nie zagospodarowują wszystkich fraz.

Oprócz nadrzędnego celu jakim było poprawienie pozycji frazy generycznej skupiliśmy się również na lepszej ekspozycji strony na słowa kluczowe z “długiego ogona”.

Estymacje wykonane narzędziami zewnętrznymi pokazywały, że zdobycie pierwszej pozycji na frazę nadrzędną i zagospodarowanie nowych fraz long-tailowych mogą przynieść znaczące zwiększenie ruchu.

Ilość treści w sekcji body

Poprzez wykorzystanie funkcji SERP Analyzer byliśmy w stanie wygenerować wykres pokazujący ilość znaków znajdujących się w body strony.

Rankująca strona w domenie klienta na frazę nadrzędną zawiera dużo mniejszą ilość treści niż strony konkurencji w TOP3 wyników wyszukiwania. Dla strony Partnera było to ok. 5,7 tys. znaków, natomiast pierwsze 3 wyniki posiadają odpowiednio:

Ilość treści na stronie klienta jest dużo poniżej średniej z pierwszych TOP3 wyników wyszukiwania. Średnia ilość contentu w body dla TOP3 wynosi ponad 24 tys. znaków, czyli ponad 4-krotnie więcej niż ilość contentu na stronie produktu X  w domenie klienta.

Ze względu na specyfikę biznesu nie było możliwe wdrożenie wielkich bloków treści, tak jak miały to konkurencyjne strony o innym profilu działania (np. strony afiliacyjne).

Naszą rekomendacją było wdrożenie sekcji FAQ, która w naturalny sposób rozwija treść na stronie, ma wartość dodaną dla użytkownika i można oznaczyć ją za pomocą dedykowanych danych strukturalnych FAQPage.

Występowanie dopasowanej frazy w body

Kolejna analiza porównawcza wskazała jak często fraza ściśle dopasowana (bez odmian), występuje w sekcji body w witrynach na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Strona klienta posiadała dużą ilość wystąpień ściśle dopasowanej frazy kluczowej, przez co analizowany adres URL mógł być “przeoptymalizowany”. Pomimo posiadania kilkukrotnie mniejszej ilości treści niż strony w TOP 3 posiadała ona  kilkukrotnie większą ilość wystąpień omawianej frazy w treści. 

Na bazie naszej rekomendacji odnośnie rozwoju contentu zaleciliśmy, aby nie używać ściśle dopasowanej frazy kluczowej, w celu nie zwiększania nasycenia strony. Kolejnym sugerowanym krokiem użycie partial keywords w treści, czyli frazy w jej odmianach.

Analiza frazy w odmianie

Poniżej widoczny jest wygenerowany w Surfer SEO wykres pokazujący stosowanie słów kluczowych w odmianach na stronach w TOP10 wyników wyszukiwania.

Linia wykresu to trend, pokazujący że strony na początkowych miejscach w SERP posiadają największą ilość odmian analizowanej frazy nadrzędnej. Strona docelowa klienta posiadała kilkukrotnie mniej słów kluczowych w odmianie niż najlepiej widoczne strony.

Stopień użycia powszechnych słów i fraz kluczowych

Poniższy wykres pokazuje ile dla danego wyniku wyszukiwania (pozycje 1-10) brakuje powszechnych słów i fraz kluczowych, które występują na konkurencyjnych stronach. Powszechne słowa kluczowe to frazy, które najczęściej występują w towarzystwie aktualnie analizowanej frazy głównej i są z nią semantycznie powiązane (np. fraza główna “grecka tragedia”, a słowo powiązane semantycznie “fatum”).

Strona partnera posiadała bardzo dużą ilość brakujących powszechnych słów i fraz kluczowych. Znacząco gorzej wypada wyłącznie strona znajdująca się na ostatniej pozycji na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. 

Wykres ten pokazuje jak ważna jest dokładna analiza słów kluczowych oraz umieszczenie i zawarcie słów kluczowych w treści. Od 1 do 10 pozycji występuje sukcesywny wzrost brakujących powszechnych słów i fraz kluczowych (za wyjątkiem pozycji 2 i 7). 

Analizując brakujące słowa powszechne, przygotowaliśmy listę fraz, które są semantycznie powiązane z analizowaną frazą główną. Miało to na celu zwiększenie ilości słów kluczowych zależnych (powszechnych) i nawiązanie do stron konkurencyjnych, które były lepiej zoptymalizowane w tym elemencie i gospodarowały większą ilość słów kluczowych.

Linki przychodzące do strony (backlinks)

Strona docelowa Partnera wyraźnie odstawała od konkurentów w TOP10 wyników wyszukiwania w profilu linków. Strony znajdujące się na pozycjach 1 i 3 wyników wyszukiwania posiadały nawet kilkadziesiąt domen odsyłających.

Wynikającą z tego rekomendacją było zwiększenie ilości backlinków prowadzących do strony wraz z uwzględnieniem dywersyfikacji. Branża finansowa jest jedną z najbardziej konkurencyjnych i brak posiadania silnego profilu linków powoduje, że strona ma mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu w naturalnych wynikach wyszukiwania.

Na poziomie analizy rekomendowaliśmy klientowi pozyskanie linków z 21 wskazanych domen. Otrzymaliśmy zwrotną informację z prośbą o przygotowanie harmonogramu treści. Przygotowany przez nas dokument zawierał następujące informacje: tytuł publikacji, analiza słów kluczowych, sugerowane śródtytuły, rodzaj anchora oraz miejsca publikacji. Portale, na których chcieliśmy opublikować teksty były sprawdzane na bazie analizy linków konkurencji oraz wybierane na podstawie tematycznego powiązania z witryną i wysokich wskaźników witryny. 

Linki wychodzące Dofollow

Na podstawie poniższego wykresu można wyciągnąć wniosek, że istnieje zależność pomiędzy pozycją, a ilością wychodzących linków dofollow do innych stron.

Rozwiązaniem rekomendowanym dla partnera było usunięcie części linków wychodzących lub oznaczenie ich parametrami nofollow.

Udało się ograniczyć i zmniejszyć ilość linków wychodzących, jednak nie było możliwości większej ingerencji ze względu na fakt, iż większość z nich znajdowała się w stałym elemencie strony (głównie footer).

Szybkość ładowania witryny

Na tle konkurencyjnych stron w TOP10 rozmiar strony docelowej był relatywnie niski i plasował się zdecydowanie poniżej średniej. Jednak kiedy skorelowaliśmy rozmiar strony z jej czasem ładowania to na tle konkurencji strona miała bardzo słabe wyniki – gorsze niż strony, które cechowały się większym rozmiarem.

Główną przyczyną wolnego ładowania się strony pomimo jej małego rozmiaru była bardzo nieoptymalna wartość TTFB (Time to First Byte) dla analizowanej strony.

TTFB dla strony Partnera wahał się w granicach 2-2.5s, co jest wartością krytyczną. Średnia dla wszystkich stron w TOP10 (razem ze stroną Partnera, która zawyżyła tę wartość) wynosiła 838 ms

Partner podjął prace związane z polepszeniem metryki TTFB, która na dzień dzisiejszy zbliżyła się do wartości optymalnej, sugerowanej przez Google, czyli 300 ms.

Podsumowanie

Dokument przygotowany dla klienta zawierał więcej analiz i metryk, ale na potrzeby tego artykułu wybraliśmy tylko kilka z nich. Wdrożenia rekomendacji wynikających z analizy były rozciągnięte w czasie na przestrzeni kilkunastu miesięcy, co wynikało z skomplikowanego poziomu zmian (m.in. zmniejszenie TTFB, które wiąże się z wydajnością architektury serwerowej). Czynnikiem wpływającym na czas była również ilość zadań, które musieliśmy spriorytetyzować.

Warto podkreślić, że udało się wdrożyć ok. 60% naszych rekomendacji. W niektórych przypadkach zmiany nie były możliwe ze względów prawnych (rekomendacje związane z contentem) lub ograniczeń technologicznych.

Po wdrożeniu przez Partnera zmian strona docelowa trafiła z końca pierwszej strony wyników wyszukiwania na pozycję 2-3 (rotuje w zależności od dnia) dla frazy nadrzędnej. Poprzez analizy wykonane przy użyciu Surfer SEO, udało się osiągnąć zakładany cel widoczności witryny w TOP 3.

W momencie wprowadzania pierwszych zmian strona na interesującą nas frazę znajdowała się na pozycji 7-8. Wraz z wdrażaniem kolejnych rekomendacji on-site oraz działaniami link buildingowymi strona poprawiała swoją pozycję na generyczną frazę. Obecnie strona rotuje pomiędzy 2 a 3 pozycją. 

Poniżej CTR dla frazy głównej.

Strona docelowa znajdująca się pod koniec pierwszej strony wyników na analizowaną frazę  miała CTR w granicach 0,5-2%. Obecnie CTR jest w granicach ok. 10%. Pomimo wysokiej pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania CTR nie jest bardzo wysoki co wynika z wielu placementów reklamowych (wyniki organiczne nie są widoczne above the fold).

Porównując rok obecny do poprzedniego strona wygenerowała duże wzrosty w ruchu organicznym.

Obszerna analiza na kilkadziesiąt stron była wykonana przy pomocy różnych narzędzi, ale głównym z nich był Surfer SEO. Reverse Engineering pozwala SEOwcom na walkę o najwyższe pozycje i warto podejmować się działań w modelu data-driven, ponieważ niesie on konkretne i wymierne korzyści w walce o najwyższe pozycji na najbardziej konkurencyjne frazy.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: