en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Raport Google – trendy w CPA

Sieć partnerska Google to grupa witryn internetowych, programów pocztowych, blogów etc., współdziałających z Google poprzez wyświetlanie reklam programu AdWords. Ponieważ środowisko dla reklam w sieci witryn różni się od środowiska stron wyników wyszukiwania, reklamodawcy często pytają o różnice w wydajności kampanii. Szczególnie istotne w tej kwestii są dwa pytania – jaki poziom konwersji można osiągnąć, reklamując się w sieci partnerskiej oraz czy ten sposób reklamowania się jest opłacalny?

Metodologia badania
Aby udzielić odpowiedzi na te pytania, przeanalizowano ponad 25 tys. kont AdWords mogących się poszczycić wysoką konwersją pochodzącą zarówno z wyszukiwarki, jak i z sieci partnerskiej. Badanie trwało 12 miesięcy i zostało zakończone w listopadzie 2008 r. Główny parametr, który został poddany analizie, to tzw. koszt pozyskania – CPA (jako ściśle powiązany ze wskaźnikiem rentowności kampanii – ROI). Średnia wartość kosztu pozyskania była liczona na podstawie średniego wskaźnika konwersji (CVR) oraz średniej wartości kosztu kliknięcia (CPC), a więc CPA = CPC / CVR. Na potrzeby badania używano wartości mediany, nie średniej arytmetycznej, aby rezultat wyników nie był zafałszowany przez wpływ jednego wyróżniającego się reklamodawcy. Analizowano również, jak użycie różnych narzędzi programu AdWords wpływało na jakość kampanii prowadzonej w sieci partnerskiej.

Wyniki raportu
Wyniki pokazują, że reklamy w sieci witryn mogą być równie wydajne, jak te umieszczane w wynikach wyszukiwania Google. Okazało się, iż 51,6% reklamodawców miało średnie CPA w sieci partnerskiej na takim samym poziomie lub wyższym, niż w wynikach wyszukiwania.

Podstawą dla dalszych porównań był współczynnik proporcji kosztów pozyskania w sieci partnerskiej, w stosunku do tychże kosztów w przypadku stron z wynikami wyszukiwania. Wartość środkowa tego wskaźnika w listopadzie 2008 r. wyniosła 97,4%. Konwersja dla reklam w sieci partnerskiej jest mniejsza, jednak wskaźnik CPA jest porównywalny, ze względu na niższy, niż w przypadku reklamy w wynikach wyszukiwania koszt za kliknięcie.

Omawiany wskaźnik przyjmuje różne wartości dla poszczególnych krajów. Poniżej prezentujemy tabelę obrazującą wartość dla 8 największych rynków Google AdWords.

Z tabeli wynika, iż największy potencjał efektywnego wykorzystania sieci partnerskiej mają reklamodawcy z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Włoch. W 5 na 8 krajów CPA dla sieci partnerskiej było bardziej korzystne, niż wartość tego wskaźnika dla stron z wynikami wyszukiwania. Możemy również zauważyć, że dla przeciętnego reklamodawcy konwersja z reklam wyświetlanych na stronach z treścią stanowi niemal 20% wszytkich konwersji.

Wnioski ogólne

Z analizy wykorzystania narzędzi dostępnych dla reklamodawców wyciągnięto wniosek, iż największy wpływ na poprawienie wskaźnika konwersji miały dwa narzędzia – działający automatycznie optymalizator konwersji oraz manualne wykluczenie wybranych witryn ze swojej kampanii. Reklamodawcy używający tych narzędzi mieli wyższy od środkowej wartości współczynnik konwersji. Co więcej, udział konwersji kontekstowych w ogólnej ilości konwersji – na poziomie 20% sugeruje, iż wykorzystanie sieci partnerskiej Google w kampanii reklamowej AdWords może w istotny sposób zwiększyć liczbę klientów witryny.

Podsumowując, okazuje się, iż korzystając z narzędzi oferowanych przez program AdWords i umieszczając swoje linki na stronach zawierających powiązane z nimi treści, reklamodawcy nastawieni na osiągnięcie wysokiej konwersji mogą osiągnąć w sieci partnerskiej podobny wskaźnik CPA, jaki osiągają reklamując sie bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google oraz zwiększyć liczbę klientów swojego serwisu.

Pełny raport w języku angielskim dostępny jest w pliku PDF na stronach Google


Maciej Gałecki

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go:

Zobacz także: