en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Łatwo zwiększyć poziom konwersji

Wykorzystując Google Website Optimizer!
Poniżej, kolejny przykład ilustrujący, co można osiągnąć przy użyciu tego narzędzia.

CEL

Jak wiadomo, Optymalizator Witryny pozwala nam zaobserwować wpływ zmian wprowadzanych na stronie WWW na skuteczność wywoływania przez tę stronę określonych reakcji / działań odwiedzających ją internautów. W prezentowanym tu przypadku założeniem twórców witryny było między innymi skłonienie jej użytkowników do wypełnienia formularza, do którego prowadziły linki tekstowe umieszczone na jednej z podstron serwisu. Wyglądało to tak (linki tekstowe oznaczone są kolorem zielonym)…

OPTYMALIZACJA

Optymalizację działań marketingowych przeprowadzono z wykorzystaniem Optymalizatora Witryny. Celem było zwiększenie poziomu konwersji, czyli pozyskanie większej liczby kliknięć w linki testowe prowadzące do formularza (w efekcie – do zwiększenia ilości pozyskanych przez formularz danych). Zmianom poddawano trzy elementy: nagłówek informacji, tekst wprowadzający oraz treść linków tekstowych. Łączna liczba kombinacji zmian przeanalizowanych w naszym eksperymencie w ciągu jednego miesiąca to 384. Oto przykładowa kombinacja…

REZULTAT

Ostatecznie, najlepszy efekt przyniosła zmiana treści samych linków tekstowych (fragmenty wypunktowane, oznaczone kolorem zielonym). Wszystkie nowe wersje były lepsze od pierwszej (oryginalnej) o 20% – 26%, co dało CR (conversion rate) na poziomie 5,13% – 5,35%. Nieco gorsze efekty przyniosła zmiana nagłówka. Tu najgorsze warianty miały skuteczność gorszą od oryginału o 9%, najlepsze – lepszą o 17% (odpowiednio CR = 4,39% i 5,67%). Prawie żadnego efektu nie dała natomiast zmiana treści widocznej pod nagłówkiem. Ze wszystkich trzech modyfikowanych elementów jest ona najmniej widoczna, najprawdopodobniej najmniej przyciąga ona uwagę odbiorców… stąd taki wynik. Najskuteczniejsze zestawienie zmodyfikowanych elementów wygląda tak…
Wersja ta (w porównaniu z pierwotną) jest skuteczniejsza w generowaniu konwersji aż o 169% (CR skoczył z 3,25% do 8,75%).

Po 30 dniach testowania różnych kombinacji zmian okazuje się, że mniej więcej 85% tych kombinacji osiąga (pod względem konwersji) wyniki lepsze od tych, które osiągano przy pierwotnej wersji strony.


Szymon Pietkiewicz

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go: