en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

Jak wykorzystaliśmy Design Thinking na start projektu content marketingowego dla marki EMPIK.

Praca z prestiżowym Partnerem nie jest dla nas nowością, ale zawsze jest to duże wyzwanie. Projekt jest olbrzymi, tym bardziej zakładaliśmy od początku, że musimy poprowadzić go wzorowo.

Wyzwania

Bardzo ważne jest, by dobrze rozpocząć. Dlatego na start projektu zaproponowaliśmy warsztaty prowadzone procesem Design Thinking w formule Design Sprint. Całodniowe spotkanie dało nam – ale i marce EMPIK – nowe spojrzenie na wyzwanie, które przed nami stało i pozwoliło wygenerować pierwsze pomysły i rozwiązania.

Strategia

Współpraca z marką EMPIK dotyczy m.in. content marketingu, czyli docierania do klientów marki poprzez publikacje w Internecie ciekawych i bardzo dobrze pozycjonujących się treści.

Nim przystąpiliśmy do pisania i tworzenia konceptów kreatywnych akcji – przeszliśmy przez 6-godzine warsztaty. Ich celem było wypracowanie i zaproponowanie linii komunikacji, języka, podejmowanych tematów oraz pomysłów na akcje outreachowe. Zależało nam, by podczas spotkania wygenerować konkretne rozwiązania i pomysły – tak, by „na żywo” słuchając opinii Partnera – dobrze poznać jego oczekiwania.

Pracę podzieliliśmy na kilka etapów:

1
2
3

Desk Research dla marki EMPIK wykonany przez ekspertów Bluerank.

Wywiady indywidualne z Personami (klientami) EMPIK. Badanie potrzeb.

Wybór insightów, które pozwalają generować trafione pomysły.

6
5
4

Generowanie rozwiązań, pomysłów na działania i akcje content marketing i PR.

Wartościowy wsad do strategii content marketingowej.

Archetyp Marki - nowe spojrzenie na komunikację. Który Archetyp wzmacniać?

1

Desk Research dla marki EMPIK wykonany przez ekspertów Bluerank.

2

Wywiady indywidualne z Personami (klientami) EMPIK. Badanie potrzeb.

3

Wybór insightów, które pozwalają generować trafione pomysły.

4

Archetyp Marki - nowe spojrzenie na komunikację. Który Archetyp wzmacniać?

5

Wartościowy wsad do strategii content marketingowej.

6

Generowanie rozwiązań, pomysłów na działania i akcje content marketing i PR.

Realizacja

Przed warsztatami przeprowadziliśmy wywiady indywidualne z klientami EMPIK-u i wybraliśmy 12 ważnych insightów, czyli konkretnych potrzeb klientów, także wynikających z nowych nawyków np. w czasach COVID. To z ich uwzględnieniem generowaliśmy potem pomysły, projektowaliśmy konkretne rozwiązania. Spotkanie zaczęliśmy od części inspiracyjnej, pokazując najlepsze przykłady content marketingu, w tym nasze realizacje. Potem określiliśmy wiodący Archetyp marki EMPIK i zainicjowaliśmy dyskusję, które Archetypy wzmacniać, z których czerpać więcej i dlaczego? Odkrywca, Czarodziej, a może Buntownik? Taka rozmowa z Partnerem, słuchanie jego opinii, to ważna wskazówka podpowiadająca, jak potem prowadzić komunikację.

Przed warsztatami przeprowadziliśmy wywiady indywidualne z klientami EMPIK-u i wybraliśmy 12 ważnych insightów, czyli konkretnych potrzeb klientów, także wynikających z nowych nawyków np. w czasach COVID. To z ich uwzględnieniem generowaliśmy potem pomysły, projektowaliśmy konkretne rozwiązania.

Spotkanie zaczęliśmy od części inspiracyjnej, pokazując najlepsze przykłady content marketingu, w tym nasze realizacje. Potem określiliśmy wiodący Archetyp marki EMPIK i zainicjowaliśmy dyskusję, które Archetypy wzmacniać, z których czerpać więcej i dlaczego? Odkrywca, Czarodziej, a może Buntownik? Taka rozmowa z Partnerem, słuchanie jego opinii, to ważna wskazówka podpowiadająca, jak potem prowadzić komunikację.

Do generowania rozwiązań wykorzystaliśmy metodę Design Thinking, a sam warsztat był prowadzony przez certyfikowanego moderatora tego procesu z zespołu Bluerank. To bardzo empatyczny proces, który pomaga skupić się na kliencie, jego potrzebach, bolączkach i oczekiwaniach wobec marki.

Zastosowaliśmy kilka narzędzi, które proces oferuje. Bardzo istotne jest dla nas to, by nie tylko pracować technikami podczas warsztatów. Dbamy też o to, by nauczyć Uczestników tych technik – tak, by mogli je stosować w swoich codziennych wyzwaniach biznesowych.

Finalnie wypracowaliśmy ok. 30 rozwiązań, pomysłów działań w obszarze PR i komunikacji. Dwa wiodące pomysły dopracowaliśmy, określając szczegółowo cel, grupę docelową, kanały komunikacji i key messages.

Przebiegliśmy to sprintem, a tak naprawdę Design Sprintem i dzięki tej przyspieszonej formule w zaledwie kilka godzin doszliśmy do konkretnych pomysłów.

Rezultaty

Efektem warsztatów było zebranie cennego wsadu, który pozwolił na sprawne powstanie koncepcji działań content marketingowych – obszernego dokumentu, który zawiera konkretne pomysły (rozpisane na działania i pożądane efekty) dla marki EMPIK.

ARCHETYP

Czarodziej
Odkrywca
Mędrzec

CHARAKTER

Mądry, tajemniczy, utalentowany.

Niezależny, odkrywający, śmiały, wolny.

Inteligentny, łączy fakty, wyciąga wnioski. Mentor, mistrz.

ZNACZENIE

Motywacja, zachwyt, oczarowanie.

Wyzwanie, poznanie, pokazanie innym.

Stanowczy, bo wie, że za tym co mówi, stoją dowody.

CEL MARKI

Przekucie marzeń w rzeczywistość.

Oferować bardziej świadome i satysfakcjonujące życie.

Chce trafić do świadomych i pomóc im - podając fakty - podejmować lepsze decyzje.

PRZYKŁAD

Red Bull

North Face

Banki, firmy szkoleniowe, CNN

Archetyp

Czarodziej

Charakter

Mądry, tajemniczy, utalentowany.

Znaczenie

Motywacja, zachwyt, oczarowanie.

Cel marki

Przekucie marzeń w rzeczywistość.

Przykład

Red Bull

Archetyp

Odkrywca

Charakter

Niezależny, odkrywający, śmiały, wolny.

Znaczenie

Wyzwanie, poznanie, pokazanie innym.

Cel marki

Oferować bardziej świadome i satysfakcjonujące życie.

Przykład

North Face

Archetyp

Mędrzec

Charakter

Inteligentny, łączy fakty, wyciąga wnioski. Mentor, mistrz.

Znaczenie

Stanowczy, bo wie, że za tym co mówi, stoją dowody.

Cel marki

Chce trafić do świadomych i pomóc im - podając fakty - podejmować lepsze decyzje.

Przykład

Banki, firmy szkoleniowe, CNN

Korzyści indywidualne dla Uczestników warsztatów​

Pracujemy metodą Design Thinking, korzystając z technik ​i narzędzi procesu. Chętnie dzielimy się nimi ​z Uczestnikami, by mogli je stosować w swojej dalszej pracy.

Korzyści dla marki EMPIK

​Zbudowanie strategii content marketingowej, w duchu współpracy międzydziałowej i z empatycznym uwzględnieniem potrzeb klientów marki.

Referencje

„Super! Zarówno ja, jak i zespół uważamy, że było to bardzo wartościowe spotkanie. Mamy poczucie, że w tego typu warsztatach powinniśmy brać udział częściej. Największa korzyść płynąca ze spotkania to wewnętrzna wymiana myśli, na którą zazwyczaj brak czasu podczas codziennej „bieżączki” oraz poznanie opinii zewnętrznych ekspertów, czyli Bluerank, którzy oceniali nasz sposób komunikacji”.

Łukasz Walczuk

Seo & Content Marketing Manager, EMPIK S.A.

Jeśli chcesz poznać proces Design Thinking w formule Design Sprint i wykorzystać go do rozwoju swojego biznesu, zwiększenia sprzedaży czy pozyskania nowych klientów, to zapraszamy. Więcej informacji (m.in. webinary o wykorzystaniu Design Thinking/Sprint do planowania strategicznego) znajdziesz na stronie www.